Monday
15
July
2024
(View: 41372)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 42053)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 42186)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com
Thursday, September 16, 201012:00 AM(View: 5734)
Chúng ta phải quyết định bắt đầu ngay bây giờ. Muốn gia tăng gấp đôi số giáo hữu trong Hội Thánh là một giấc mơ lạ lùng. Dù vậy, để đạt được mục tiêu đó, giấc mơ phải trở thành sự thật. Có người nói rằng: “Sự khác biệt giữa người nằm mơ và người nhận khải tượng là khi thức giấc, người nhận khải tượng bắt đầu hành động”. Hãy cổ động tất cả tín hữu và những người chưa được cứu đến tham gia (từ thiếu niên đến lão niên, từ Mục sư đến người tân tòng) cả trong và ngoài Hội Thánh. Có nhiều người chưa tin Chúa hoặc có nhu cầu cần đến Chúa cũng đến dự thính. Chương trình này gồm có những bài học Căn bản và bài học Trung cấp.
Thursday, September 16, 201012:00 AM(View: 5706)
Trước khi học, Bạn cầu nguyện xin Chúa soi dẫn và bày tỏ cho Bạn hiểu được chân lý Kinh Thánh. Bạn nên cẩn thận đọc câu hỏi, xong đọc câu Kinh Thánh ít nhất hai lần. Bạn nên lớn tiếng đọc Lời Chúa giúp tâm trí Bạn được tác động mạnh mẽ hơn. Bạn nên học tập thường xuyên và liên tục. Nếu thiếu một Bài, chương trình học của Bạn bị gián đoạn, và sự hiểu biết của Bạn sẽ không trọn vẹn. Khi hoàn tất một Bài hoặc một Chương, Bạn nên tóm lược trong trí nhớ những điều mới học được. Lợi ích nhận được trong sự học tập Lời Chúa tương đương với thời gian và cố gắng của Bạn.
Friday, September 3, 201012:00 AM(View: 5903)
Niềm ưu tư đó trĩu nặng trong lòng Người Hầu Việc từ khi đuợc Chúa kêu gọi phụng sự Ngài. Suốt quãng đường dài, tuy cô đơn, song được buồn vui trong Chúa, Ngtười hầu việc đã thấy bất năng, vô phương giải tỏa niềm ưu tư! Nhưng, ý Chúa khác hơn ý người. Ngài biết khả năng và sức lực con người. Ngài có chương trình và thời điểm cho mỗi người.