Sunday
9
August
2020
(View: 35665)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 36172)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 36397)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com
Wednesday, June 20, 20188:26 PM(View: 818)
TC# 60 Phúc Âm Thiên Quốc
Wednesday, June 20, 20188:26 PM(View: 601)
TC# 59 BH Đời Sống Tín đồ V
Wednesday, June 20, 20188:25 PM(View: 604)
TC# 58 Đời Sống Tín Đồ IV
Wednesday, June 20, 20188:25 PM(View: 595)
TC# 57 Mục Vụ Chấp Sự
Wednesday, June 20, 20188:24 PM(View: 608)
TC# 56 Cầu nguyện Theo Kinh Thánh II
Wednesday, June 20, 20188:24 PM(View: 683)
TC# 55 Cầu nguyện theo Kinh Thánh I
Wednesday, June 20, 20188:23 PM(View: 549)
TC# 54 Gia Dinh Tin Huu V
Wednesday, June 20, 20188:22 PM(View: 548)
TC# 53 Gia Dinh Tin Huu IV
Wednesday, June 20, 20188:22 PM(View: 580)
TC# 52 Gia Dinh Tin Huu III
Wednesday, June 20, 20188:21 PM(View: 501)
TC# 51 Gia Dinh Tin Huu II