Thursday
21
June
2018
(View: 33967)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 34462)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 33998)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com
Sunday, June 17, 20188:10 PM(View: 65)
Sunday, June 10, 20186:22 PM(View: 59)
Sunday, June 3, 20186:10 PM(View: 69)
Sunday, May 27, 20186:26 PM(View: 84)
Sunday, May 20, 20186:31 PM(View: 132)
Sunday, May 13, 20186:29 PM(View: 176)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 59338)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 61499)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 58768)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 56308)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 53057)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 56488)
Monday, September 20, 201012:00 AM(View: 3362)
Monday, September 20, 201012:00 AM(View: 3445)