Thursday
2
February
2023
(View: 38121)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 38515)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 38796)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com
Sunday, February 9, 20207:07 PM(View: 4920)
Sunday, January 12, 20207:15 PM(View: 5239)
Sunday, January 5, 20206:26 PM(View: 5211)
Sunday, December 29, 20196:35 PM(View: 5256)
Sunday, December 22, 20198:03 PM(View: 5161)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 62118)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 64408)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 61867)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 59089)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 55978)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 59602)
Monday, September 20, 201012:00 AM(View: 5449)
Monday, September 20, 201012:00 AM(View: 5571)