Saturday
8
May
2021
(View: 36432)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 36914)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 37145)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com
Sunday, February 9, 20207:07 PM(View: 2080)
Sunday, January 12, 20207:15 PM(View: 2272)
Sunday, January 5, 20206:26 PM(View: 2332)
Sunday, December 29, 20196:35 PM(View: 2280)
Sunday, December 22, 20198:03 PM(View: 2250)
Sunday, December 15, 20196:36 PM(View: 2344)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 60909)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 63113)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 60562)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 57884)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 54728)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 58232)
Monday, September 20, 201012:00 AM(View: 4642)
Monday, September 20, 201012:00 AM(View: 4713)