Saturday
17
August
2019
(View: 34795)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 35345)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 35007)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com
Sunday, August 4, 20196:28 PM(View: 13)
Sunday, July 21, 20196:59 PM(View: 79)
Sunday, July 14, 20196:40 PM(View: 117)
Sunday, July 7, 20197:29 PM(View: 112)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 59807)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 61973)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 59317)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 56812)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 53613)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 57022)
Monday, September 20, 201012:00 AM(View: 3758)
Monday, September 20, 201012:00 AM(View: 3818)