Wednesday
15
August
2018
(View: 34066)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 34564)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 34140)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com
Sunday, August 12, 20185:57 PM(View: 16)
Sunday, August 5, 20186:43 PM(View: 23)
Sunday, July 29, 20186:14 PM(View: 37)
Sunday, July 22, 20186:17 PM(View: 47)
Sunday, July 15, 20187:49 PM(View: 76)
Sunday, July 8, 20188:03 PM(View: 114)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 59432)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 61562)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 58832)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 56374)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 53150)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 56568)
Monday, September 20, 201012:00 AM(View: 3410)
Monday, September 20, 201012:00 AM(View: 3492)