Friday
1
July
2022
(View: 37528)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 37943)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 38232)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com
Sunday, February 9, 20207:07 PM(View: 3872)
Sunday, January 12, 20207:15 PM(View: 4151)
Sunday, January 5, 20206:26 PM(View: 4139)
Sunday, December 29, 20196:35 PM(View: 4243)
Sunday, December 22, 20198:03 PM(View: 4156)
Sunday, December 15, 20196:36 PM(View: 4241)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 61711)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 64021)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 61426)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 58691)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 55578)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 59211)
Monday, September 20, 201012:00 AM(View: 5173)
Monday, September 20, 201012:00 AM(View: 5274)