Friday
13
December
2019
(View: 35080)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 35651)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 35817)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com
Sunday, December 8, 20196:39 PM(View: 12)
Sunday, December 1, 20196:20 PM(View: 59)
Sunday, November 17, 20196:03 PM(View: 92)
Sunday, November 3, 20196:15 PM(View: 199)
Sunday, October 27, 20196:15 PM(View: 161)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 59983)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 62147)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 59523)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 56972)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 53808)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 57217)
Monday, September 20, 201012:00 AM(View: 3939)
Monday, September 20, 201012:00 AM(View: 4010)