Monday
15
October
2018
(View: 34166)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 34670)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 34288)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com
Sunday, October 14, 20186:40 PM(View: 4)
Monday, October 8, 20189:09 AM(View: 21)
Sunday, September 30, 20186:14 PM(View: 45)
Sunday, September 23, 20186:21 PM(View: 52)
Sunday, September 16, 20186:17 PM(View: 51)
Sunday, September 9, 20188:12 PM(View: 78)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 59469)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 61602)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 58867)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 56411)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 53204)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 56616)
Monday, September 20, 201012:00 AM(View: 3446)
Monday, September 20, 201012:00 AM(View: 3521)