Sunday
2
October
2022
(View: 37778)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 38192)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 38473)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com
Sunday, February 9, 20207:07 PM(View: 4440)
Sunday, January 12, 20207:15 PM(View: 4725)
Sunday, January 5, 20206:26 PM(View: 4701)
Sunday, December 29, 20196:35 PM(View: 4746)
Sunday, December 22, 20198:03 PM(View: 4670)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 61921)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 64207)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 61652)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 58884)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 55763)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 59384)
Monday, September 20, 201012:00 AM(View: 5291)
Monday, September 20, 201012:00 AM(View: 5403)