Friday
10
July
2020
(View: 35590)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 36088)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 36323)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com
Sunday, February 9, 20207:07 PM(View: 563)
Sunday, January 12, 20207:15 PM(View: 703)
Sunday, January 5, 20206:26 PM(View: 742)
Sunday, December 29, 20196:35 PM(View: 736)
Sunday, December 22, 20198:03 PM(View: 744)
Sunday, December 15, 20196:36 PM(View: 818)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 60333)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 62456)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 59880)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 57267)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 54099)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 57581)
Monday, September 20, 201012:00 AM(View: 4233)
Monday, September 20, 201012:00 AM(View: 4258)