Saturday
23
February
2019
(View: 34414)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 34939)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 34612)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com
Sunday, February 17, 20196:45 PM(View: 23)
Sunday, February 10, 20197:08 PM(View: 17)
Sunday, February 3, 20196:50 PM(View: 49)
Sunday, January 20, 20196:22 PM(View: 83)
Sunday, January 13, 20196:26 PM(View: 70)
Sunday, January 6, 20196:32 PM(View: 69)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 59581)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 61751)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 59021)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 56562)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 53358)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 56749)
Monday, September 20, 201012:00 AM(View: 3567)
Monday, September 20, 201012:00 AM(View: 3617)