Thursday
20
June
2019
(View: 34659)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 35211)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 34878)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 59714)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 61884)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 59203)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 56707)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 53509)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 56919)
Monday, September 20, 201012:00 AM(View: 3697)
Monday, September 20, 201012:00 AM(View: 3760)