Saturday
24
July
2021
(View: 36632)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 37085)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 37345)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com
Sunday, February 9, 20207:07 PM(View: 2321)
Sunday, January 12, 20207:15 PM(View: 2563)
Sunday, January 5, 20206:26 PM(View: 2598)
Sunday, December 29, 20196:35 PM(View: 2601)
Sunday, December 22, 20198:03 PM(View: 2574)
Sunday, December 15, 20196:36 PM(View: 2657)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 61063)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 63286)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 60715)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 58034)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 54882)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 58408)
Monday, September 20, 201012:00 AM(View: 4741)
Monday, September 20, 201012:00 AM(View: 4802)