Wednesday
23
October
2019
(View: 34945)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 35521)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 35668)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com
Sunday, October 13, 20196:06 PM(View: 17)
Sunday, October 6, 20196:14 PM(View: 23)
Sunday, September 29, 20196:13 PM(View: 33)
Sunday, September 22, 20199:40 PM(View: 53)
Monday, September 16, 20191:54 PM(View: 93)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 59912)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 62082)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 59426)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 56909)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 53729)
Friday, October 8, 201012:00 AM(View: 57133)
Monday, September 20, 201012:00 AM(View: 3863)
Monday, September 20, 201012:00 AM(View: 3923)