Monday
17
June
2024
(View: 41199)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 41840)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 42014)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com
Paul McGuire, một nhà sản xuất phim độc lập ở Hollywood, tác giả cuốn phim khoa học giả tưởng được chọn là một phim đắt khách nhất tại Đại hội Điện ảnh Cannes. McGuire đã hoạt động đắc lực trong phong trào Tân thế hệ và đã thử nghiệm trước tiên về Vũ trụ Giao cảm (Cosmic Consciousness), Hồn giao Cách cảm (Mental Telepathy), Chiêm tinh Chiếu mệnh (Astro Projection), Biến trạng Cảm thức (Altered states of Consciousness)
Có một Thượng Đế chăng? Đời sống của tôi có ý nghĩa gì không? Hay mọi việc xảy ra chỉ là ngẫu nhiên?Làm sao tôi có thể tìm được chân lý về sự sống và sự chết? Điều gì sẽ xảy ra khi tôi chết? Kinh Thánh có thật là Lời “ứng cảm” từ Thượng Đế hay đó chỉ là những bản văn triết lý của một nhóm người thời cổ? Những câu hỏi nầy thường đến với chúng ta ở một điểm nào đó trong cuộc đời...