Tuesday
19
January
2021
(View: 36137)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 36643)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 36850)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com
(View: 3121)
Miscellaneous activities and events taken place at the church facilities.
(View: 2875)
Vietnamese Full Gospel Church, Westminster, CA Band and Choirs
(View: 2321)
Miscelaneos events off site (not held at the church)
(View: 2403)
Global Bible Institute Graduation Ceremony at Vietnamese Full Gospel Church, Westminster CA