Saturday
25
May
2024
(View: 41108)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 41756)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 41835)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com
Thánh Kinh là Chân Lý! Một khẳng định quan trọng mà hết thảy chúng ta phải công bố. Thánh Kinh là Quyển Sách phi thường. Sách ấy cung hiến cho mỗi tân thế hệ trong nhân gian như là Phán Ngôn của Thượng Đế, và tồn tại tuyệt hảo đến nay gần 2.000 năm.
Chúng ta có thể tưởng tượng một thời nào đó vũ trụ nầy không còn gì cả. Tỉ dụ: cất đi ánh sáng mặt trời, mặt trăng và các vì sao ban đêm. Sự sống sẽ ra sao nếu không có chúng? Cất đi các từng mây, bầu trời, sông ngòi và các đại dương?