Monday
17
June
2024
(View: 41199)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 41840)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 42014)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com

ƯU TƯ CỦA NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA

Friday, September 3, 201012:00 AM(View: 5879)

an_toan_trong_bao_to_cuoc_doiƯu tư của Hội Thánh: Cần người hầu việc!

Ưu tư của Người Hầu Việc: Cần phương tiện và khả năng.

Niềm ưu tư đó trĩu nặng trong lòng Người Hầu Việc từ khi đuợc Chúa kêu gọi phụng sự Ngài. Suốt quãng đường dài, tuy cô đơn, song được buồn vui trong Chúa, Ngtười hầu việc đã thấy bất năng, vô phương giải tỏa niềm ưu tư! Nhưng, ý Chúa khác hơn ý người. Ngài biết khả năng và sức lực con người. Ngài có chương trình và thời điểm cho mỗi người.

“Trường Kinh Thánh Tại Gia” được giới thiệu hôm nay là một tuân hành sứ mạng thiên thượng, để góp phần thực hiện chương trình “Đào Tạo Môn đồ” của Chúa Cứu Thế Jesus.

KHẢI TƯỢNG

Khải tượng của chúng tôi là chuẩn bị tâm linh người Môn đồ, hầu cho họ có thể được trang bị đầy đủ hơn để hoàn thành mệnh lệnh của Chúa Cứu Thế Jesus: “Hãy đi và đào tạo môn đồ trên hết thảy các dân tộc;… và dạy họ phải tuân hành tất cả những điều Ta đã truyền cho các ngươi…” (Matt. 28:19-20). Hội thánh cũng được giao phó trách nhiệm tiếp tục đào tạo những người đã tiếp nhận Phúc âm để họ trở nên môn đồ của Chúa Cứu Thế, và dạy họ phải tuân hành Phán ngôn của Đức Chúa Trời Thượng Đế.

Phương thức huấn luyện và điều hành chương trình nầy vượt qua mọi biên giới giáo phái. Môn sinh thuộc bất cứ giáo hệ nào đều có sứ mạng đi khắp thế gian rao truyền Phúc âm của Chúa Jesus, cần được mở rộng kiến thức về Phán ngôn của Thượng Đế, giúp họ hoàn thành trọng trách được thêm nhiều hiệu quả.

Hội thánh của Chúa phải có khải tượng về mục tiêu, đem thế hệ nầy trở lại với Đấng Christ. Chúa Jesus trao cho người Tín hữu đại sứ mạng: “Hãy đi khắp thế gian và giảng Phúc âm cho mọi người…” (Mark 16:15). – một thiên lệnh bắt buộc cho mọi Hội thánh. Ngài cũng giải thích rõ hơn về phán lệnh nầy trong Matthew 28:20: “… và dạy họ phải tuân hành tất cả những điều Ta đã truyền cho các ngươi…”

Một lần nữa, Sứ đồ Luke cũng nhắc lại sứ mạng trọng đại nầy trong sách “Thánh Vụ các Sứ đồ”: “… Các con phải làm chứng về Ta (Chúa Jesus) tại Jerusalem, toàn xứ Judea và Samaria, đến tận cực điểm địa cầu.” (Sứ đồ 1:8)

Khải tượng và mục tiêu của Hội thánh thật rõ ràng và lớn lao. Nhưng làm sao chúng ta có thể hoàn thành trọng trách nầy? Tất nhiên chúng ta phải dùng hết thảy những phương tiện sẵn có, song giải pháp rõ ràng, cụ thể, chính đáng và hữu hiệu nhất, chỉ có thể tìm được qua các nguyên lý đã được qui định trong Kinh Thánh.

NGUYÊN LÝ

Trong Thánh thư II Tim. 2:2, Sứ đồ Paul đã dạy Timothy một nguyên lý thuộc linh, chúng ta có thể áp dụng để thi hành phán lệnh của Chúa Jesus, đi vào thế giới chung quanh chúng ta, bắt đầu bằng những tập thể gần chúng ta nhất, và “… truyền cho họ những điều mà con đã nghe ta giảng, để họ cũng có thể dạy lại những người khác.”

Khi nào một Học viên có thể trở thành một Giảng viên?

Một người vừa khi được tái sanh, phải bắt đầu nói với thân hữu và gia đình mình về các lẽ thật căn bản đơn sơ trong tình yêu và tha thứ của Thượng Đế. Một người khi nhận được một kinh nghiệm tốt đẹp, hoặc nghe được một tin tức tốt lành, thì đương nhiên họ có ý muốn chia sẻ điều đó cho những người khác. Nói cách khác, họ muốn dạy lại người khác những điều mà họ đã học được.

Chương trình “Đào Tạo Môn Đồ“ khuyến khích hết thảy các Gíáo hữu phải bắt đầu chia sẻ Bài học Nhập Môn cho những người khác ngay sau khi tự mình hoàn tất Bài học nầy.

Chúng ta có thể tóm gọn nguyên lý căn bản của Chương Trình “Đào Tạo Môn Đồ” trong hai chữ: “HUẤN LUYỆN” và “TRUYỀN GIÁO.”

Huấn Truyền Luyện Giáo
 
Các Bài học Kinh Thánh nầy sẽ giúp ích rất nhiều cho các chương trình giáo dục hiện tại của Hội thánh. Sự tra tìm Lời Chúa hằng ngày của mỗi cá nhân sẽ gia tăng sức sống và trưởng thành tâm linh của người Tín hữu trong Hội thánh.

Qúi Vị lãnh đạo Hội thánh sẽ thấy Hội chúng tiếp thu sự giảng dạy Lời Chúa nhanh chóng hơn. Các lớp học Kinh Thánh sẽ thích thú hơn, với số người tham dự đông đảo hơn. Hơn nữa, chương trình huấn luyện nầy chẳng những là một dụng cụ Giáo dục, mà cũng là một dụng cụ Truyền giáo. Quý Vị có thể trao cho các Giáo hữu để họ mang về gia đình, đến với thân nhân và người lân cận.

VƯƠN TỚI TRƯỚC

“… Tôi chỉ làm một điều nầy: quên đi những việc phía sau, và vươn tới những sự đàng trước; tôi sẽ nhắm mục tiêu mà chạy, để đoạt giải mà Thượng Đế kêu gọi từ thiên thượng trong Đấng Cứu Thế Jesus.” (Phil. 3:13-14)

Do những việc làm của Thượng Đế trong lịch sử, trào lưu của Đức Thánh Linh luôn tiến về trước. Chúng ta, những người đang sống trên đất ngày nay, thừa hưởng sự trù phú vô tận nhờ các Tôi tớ của Chúa Cứu Thế Jesus đã góp phần cho Hội thánh. Nhưng, nếu ngày nay, Bạn cố sức để trở thành một Luther hay một Wesley, Bạn sẽ hụt mất tư phần của Bạn, Bạn sẽ mất đi mục tiêu của Thượng Đế muốn dành cho thế hệ nầy, bởi vì Bạn đã di chuyển ngược chiều, trong khi trào lưu của Đức Thánh Linh đang tiến tới. Chiều hướng của toàn thể Kinh Thánh, từ Sáng Thế đến Khải Thị, là một chiều hướng tiến tới.

Các việc làm của Thượng Đế luôn luôn đổi mới. Nắm giữ quá khứ, và muốn rằng Thượng Đế vận hành như Ngài đã làm từ trước, là một cơ nguy cho chính Bạn trượt khỏi trào lưu tiến trình của Ngài. Trào lưu thiên thượng biến chuyển từ thế hệ nầy sang thế hệ khác, và trong thời đại chúng ta, trào lưu đó không gián đoạn, mà vẫn tuần tự tiến tới.

TĂNG TIẾN GIA BỘI

Những chiến dịch “Truyền Giáo Phấn Hưng,” “Bồi Linh Đại Chúng” không đủ để thỏa mãn nhu cầu tâm linh. Muốn tìm lời giải đáp, một lần nữa, chúng ta phải nhờ đến Kinh Thánh.

Thử nhìn về Hội Thánh đầu tiên trong sách “Thánh Vụ các Sứ Đồ”: Chúng ta thấy trong Chương II, kết quả sau bài giảng của Peter, 3000 người thêm vào Hội thánh. Sau đó, trong Chương IV, 5000 người khác tin Lời Chúa và được cứu. Nhưng, cần lưu ý điều nầy: 8000 người so với hàng triệu linh hồn đang chết dần trong tội lỗi và chưa được cứu!

Cũng trong sách “Sứ Đồ” Chương VI, chúng ta thấy một danh từ mới, dùng để mô tả sự tăng trưởng Hội thánh: “Số môn đồ được gia bội” (multiplied = gia tăng theo cấp số nhân). Số người gia tăng không chỉ nhờ sự giảng dạy của Peter cùng các Sứ đồ khác, mà hết thảy các Tín hữu đã chia sẻ Lời Chúa cho những kẻ đồng hành. (Mỗi người ra đi và rao truyền Phúc Âm cho một người khác). Do đó, lời giải đáp mà chúng ta muốn tìm thật đơn giản: ‘Một cộng một thành hai’, “Hai cộng hai thành bốn,”… (1+1=2), (2+2=4).

Mỗi người đem lại một người; hai người đem thêm hai người; bốn người đem đến bốn người nữa, rồi 8+8=16; rồi 16+16=32;… Khởi đầu với số 1, chỉ trong 32 bước tiến, mỗi người đem lại một người, số lượng sẽ gia tăng như hỏa tiễn: TRÊN BỐN TỶ NGƯỜI! Đó là PHƯƠNG THỨC TĂNG TIẾN GIA BỘI – một chương trình mà Đức Chúa Trời Thượng Đế muốn toàn thể nhân loại quay trở lại với Ngài.

THẦN LINH CHÚA KHAI HỎA XUẤT NGUỒN


Hội Thanh Niên Truyền Giáo Toàn Cầu (Global Youth Evangelism) cùng các Mục vụ phụ hệ, xuất nguồn từ thập niên 1950 tại một Hội thánh Tư gia nhỏ trong miền núi gần Los Gatos, California. Trong một biến cố kỳ diệu của Thượng Đế vận hành, Đức Thánh Linh đã dấy động và kêu gọi Hội thánh đi vào sự dấn thân đổi mới để trải nghiệm sự hiện diện thực hữu của Thượng Đế.

Năm 1961, sau khi hoàn thành các cơ sở mới, khải tượng Truyền giáo Thế giới bắt đầu mở rộng. Noi theo khuôn mẫu trong Kinh Thánh (Sứ đồ 1:8), Hội thánh đến với các cộng đồng lân cận và địa phương qua các chương trình phát thanh hàng tuần và truyền giáo tại các học đường công cộng (Released Time Evangelism). Nhờ sự vận hành của Đức Thánh Linh, giới trẻ được khích động và đáp ứng, Hội thánh đã bảo trợ cho tổ chức “Truyền Giáo Thế Hệ Trẻ Thế Giới” (Youth Evangelism) khắp miền bắc California.

Sau đó không lâu, khải tượng Sứ giáo trở nên mạnh mẽ hơn, và nhiều Giáo hữu bắt đầu tham gia công tác truyền giáo cho những công nhân Mexican di cư.

Nhằm mục đích tăng cường hiệu quả mục vụ, bằng cách vượt qua các biên giới giáo phái, Hội Thanh Niên Truyền Giáo Toàn Cầu trở thành tự trị với tư cách pháp nhân kể từ Ngày 1 Tháng 6 Năm 1965.

Khoảng cuối thập niên 1960, Đức Thánh Linh khởi động một Mục vụ Quốc tế qua việc thành lập các Trung tâm Huấn luyện Giáo sĩ tại Los Gatos, California, và Guadalajara, Mexico.

Từ nguyên khởi đến nay, khải tượng Đào tạo Người Hầu việc Chúa luôn tiếp tục phát triển qua nhiều giai đoạn và bước tiến. Một trong những kết quả quan trọng nhất trong tiến trình nầy là thể hiện một chương trình giúp hàng ngàn Mục sư, Giáo sư, Giáo sĩ, Truyền đạo, huấn luyện và đào tạo những Người Hầu việc trong Hội thánh cùng các Mục vụ Trại giam và Sinh viên Đại học.

Để đáp ứng nguyện vọng và nhu cầu của nhiều Giáo hữu muốn dự phần trong Chương trình Đại học, Viện Thánh Kinh Toàn Cầu (Global Bible Institute) được thành lập hầu giúp các Giáo hữu có thể tiến xa hơn bằng cách tự học tại gia. Chương trình Đại học nầy có thể được tổ chức dưới sự quản đốc của vị Mục sư sở tại.

TẠI SAO TRƯỜNG KINH THÁNH TẠI GIA?

Trường Kinh Thánh Tại Gia giải quyết những nan đề cho các Tôi Con của Chúa khao khát hầu việc Ngài nhưng không được vào một Chủng viện, một Trường Kinh Thánh hay Thần học, không có phương tiện, không đủ khả năng để được cấp một mảnh văn bằng.

Trường Kinh Thánh Tại Gia được thành lập, nhằm vào các mục tiêu sau đây:

 * Không tốn lệ phí.
 * Không nộp học phí.
 * Không cần lớp học.
 * Không cần Giảng viên,

Chỉ có Chúa Jesus là Thầy.

 * Không cần cơ sở phòng ốc cho các ban ngành.
 * Không cần nhiều tài chánh.
 * Không phân biệt tuổi tác, trình độ.
 * Không phải hàm thụ, nhưng tự học.
 * Không có ngày khai giảng hay mãn khóa.
 * Cấp phát chứng chỉ ngay sau mỗi môn học.
 * Thôn quê, rừng sâu, núi thẩm, đều học được.
 * Vừa học, vừa phục vụ, vừa phát triển Hội thánh.
 * Nhập học, ngưng học, trở lại học bất cứ lúc nào thuận tiện.
 * Không dùng tài liệu của bất cứ một danh nhân hay học giả nào.
 * Quyển sách duy nhất, căn bản để nghiên cứu và học tập là Kinh Thánh.
 * Hoàn tất Chương trình Kinh Thánh Tại Gia là hội được 50% tổng số Tín chỉ, thêm 25% Thần học và 25% Mục vụ Thực nghiệm tại Hội thánh, thì tốt nghiệp Đại học.
 * Mỗi môn học là một hòn đá vững chắc xây dựng nền tảng Hội thánh của Đấng Cứu Thế Jesus.

 Nguyền xin Thần Linh Chúa giúp Qúi Vị thành đạt mọi ước nguyện trong danh Đấng Cứu Thế Jesus.
Send comment
Your Name
Your email address
Thursday, September 16, 201012:00 AM(View: 5710)
Chúng ta phải quyết định bắt đầu ngay bây giờ. Muốn gia tăng gấp đôi số giáo hữu trong Hội Thánh là một giấc mơ lạ lùng. Dù vậy, để đạt được mục tiêu đó, giấc mơ phải trở thành sự thật. Có người nói rằng: “Sự khác biệt giữa người nằm mơ và người nhận khải tượng là khi thức giấc, người nhận khải tượng bắt đầu hành động”. Hãy cổ động tất cả tín hữu và những người chưa được cứu đến tham gia (từ thiếu niên đến lão niên, từ Mục sư đến người tân tòng) cả trong và ngoài Hội Thánh. Có nhiều người chưa tin Chúa hoặc có nhu cầu cần đến Chúa cũng đến dự thính. Chương trình này gồm có những bài học Căn bản và bài học Trung cấp.
Thursday, September 16, 201012:00 AM(View: 5694)
Trước khi học, Bạn cầu nguyện xin Chúa soi dẫn và bày tỏ cho Bạn hiểu được chân lý Kinh Thánh. Bạn nên cẩn thận đọc câu hỏi, xong đọc câu Kinh Thánh ít nhất hai lần. Bạn nên lớn tiếng đọc Lời Chúa giúp tâm trí Bạn được tác động mạnh mẽ hơn. Bạn nên học tập thường xuyên và liên tục. Nếu thiếu một Bài, chương trình học của Bạn bị gián đoạn, và sự hiểu biết của Bạn sẽ không trọn vẹn. Khi hoàn tất một Bài hoặc một Chương, Bạn nên tóm lược trong trí nhớ những điều mới học được. Lợi ích nhận được trong sự học tập Lời Chúa tương đương với thời gian và cố gắng của Bạn.