Friday
9
December
2022
(View: 37947)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 38349)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 38635)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com

BUỔI SÁNG

Monday, September 13, 201012:00 AM(View: 8209)
 
Khi thời gian đã từ đêm khuya chuyển đến bình minh thì bạn cũng đã bước vào một buổi hoàn toàn mới. Kinh thánh dạy rằng: “Mỗi buổi sáng sự thương xót và từ ái của Đức Chúa Trời đều mới cả”. Điều đó có nghĩa là mỗi buổi sáng đều có thể trở thành một khởi điểm mới của đời người.

Hãy đứng dậy để nghênh đón một ngày tân sinh của Bạn ! Đức Chúa Trời vui lòng ban cho Bạn một cơ hội mới !
Send comment
Your Name
Your email address
Một trong những cái nhìn bao quát đẹp đẽ nhất về Kinh Thánh là của cố Tấn sĩ Somerville ở Tô-cách-lan như sau. Ông đã sánh Kinh Thánh với một Đền thờ. Ông nói: “Chúng ta có thể ví sánh Kinh thánh nầy với một Đền thờ lộng lẫy đã phải xây dựng mười bảy thế kỷ. Nhà kiến trúc sư và tạo dựng nên nó là Đức Chúa Trời, và bất cứ chỗ nào trong Kinh Thánh, các bạn cũng có thể thấy dấu vết của cùng một bàn tay mà bạn có thể phân biệt bởi những công tác đẹp đẽ của sự sáng tạo.
Một tối nọ, cụ già lấy trong hộp ra một cây nến nhỏ và bắt đầu leo lên một cây cầu thang xoắn ốc. Cây nến hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy?” “Chúng ta đi lên chỗ cao hơn ngôi nhà ở để chỉ đường cho các tàu biển vào cảng an toàn”. “Nhưng sẽ không có chiếc tàu nào trong cảng có thể thấy được ánh sáng của tôi – cây nến nói - bởi vì tôi quá nhỏ !” Cụ già đáp: “Nếu ánh sáng của ngươi nhỏ, ngươi chỉ có việc giữ ánh sáng, còn mọi việc khác để ta lo”.
Chúng ta chẳng biết một việc nhân đức nhỏ mọn có thể sanh những hiệu quả gì. Chàng thiếu niên nọ học trường Mỹ thuật, vào phòng làm việc của một danh họa nước Pháp, đang lúc ông đi vắng, chàng thấy một người ăn mày ngồi làm mẫu vẽ, bèn cho đồng tiền. Người đó là ai? Té ra Nam tước Jacques de Rothschild. Nam tước rất ưa mỹ thuật, nên bằng lòng ngồi mẫu vẽ người ăn mày, vì họa sĩ bảo đầu Nam tước có cái vẻ đặc biệt lắm.
“Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát. Lấy sự nhơn từ và sự thương xót làm mão triều đội cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng hoàng”.
“Từ đời này qua đời kia” (All generations) tức các thế hệ, bao gồm tất cả con dân Chúa mọi thời đại đều “ở trong Chúa”, “cư ngụ trong Ngài”. “Nơi Ở” tức là “Nhà” - một nơi để nghỉ ngơi, yên nghỉ. Thế gian hôm nay chỉ là nhà tạm, lều trại; tất cả các Cơ đốc nhân là lữ khách trên trái đất này (Heb 11:13).
“Lại có lời Đức Giêhôva phán cùng tôi rằng: Hỡi Giêrêmi, ngươi thấy gì? Tôi thưa rằng: tôi thấy một cây gậy bằng cây hạnh. Đức Giêhôva bèn phán: ngươi thấy phải đó; ta sẽ tỉnh thức, giữ lời phán ta đặng làm trọn”.