Monday
17
June
2024
(View: 41199)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 41840)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 42014)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com

Church misc get-together events (off site)

Friday, April 3, 20155:47 PM(View: 4692)
img-20180414-193843.jpg
MS Nhi Ho and MS Kiem-Xuan Ho 85th Birthday Celebration, Apr 2018
img-20180414-194452.jpg
MS Nhi Ho and MS Kiem-Xuan Ho 85th Birthday Celebration, Apr 2018
img-20180414-185049.jpg
MS Nhi Ho and MS Kiem-Xuan Ho 85th Birthday Celebration, Apr 2018
img-20180414-185112.jpg
MS Nhi Ho and MS Kiem-Xuan Ho 85th Birthday Celebration, Apr 2018
img-20180414-185105.jpg
MS Nhi Ho and MS Kiem-Xuan Ho 85th Birthday Celebration, Apr 2018
img-20180414-185124.jpg
MS Nhi Ho and MS Kiem-Xuan Ho 85th Birthday Celebration, Apr 2018
img-20180414-185135.jpg
MS Nhi Ho and MS Kiem-Xuan Ho 85th Birthday Celebration, Apr 2018
img-20180414-185158.jpg
MS Nhi Ho and MS Kiem-Xuan Ho 85th Birthday Celebration, Apr 2018
img-20180414-185220.jpg
MS Nhi Ho and MS Kiem-Xuan Ho 85th Birthday Celebration, Apr 2018
img-20180414-185227.jpg
MS Nhi Ho and MS Kiem-Xuan Ho 85th Birthday Celebration, Apr 2018
img-20180414-185237.jpg
MS Nhi Ho and MS Kiem-Xuan Ho 85th Birthday Celebration, Apr 2018
img-20180414-185255.jpg
MS Nhi Ho and MS Kiem-Xuan Ho 85th Birthday Celebration, Apr 2018
img-20180414-185711.jpg
MS Nhi Ho and MS Kiem-Xuan Ho 85th Birthday Celebration, Apr 2018
img-20180414-185726.jpg
MS Nhi Ho and MS Kiem-Xuan Ho 85th Birthday Celebration, Apr 2018
img-20180414-190037.jpg
MS Nhi Ho and MS Kiem-Xuan Ho 85th Birthday Celebration, Apr 2018
img-20180414-190059.jpg
MS Nhi Ho and MS Kiem-Xuan Ho 85th Birthday Celebration, Apr 2018
img-20180414-185043.jpg
MS Nhi Ho and MS Kiem-Xuan Ho 85th Birthday Celebration, Apr 2018
img-20180414-185030.jpg
MS Nhi Ho and MS Kiem-Xuan Ho 85th Birthday Celebration, Apr 2018
IMG_20141130_151804
Baptism, May 2012
IMG_20141130_151804
Baptism, May 2012
IMG_20141130_151804
Old and new members of the church
1888863_10152278959611060_1782865896_o
Maddie's birthday - 2014 at Gemie/Peter's House
1617685_10152278958816060_424203127_o
1606268_10152278958571060_1338851942_o
1026115_10152278959006060_1172326433_o
Pator Joseph Nguyen and Pastor Nhi Ho (left to right)
IMG_20141130_151804
Missionary Trip in Vietnam
IMG_20141130_151804
Missionary Trip in Vietnam
Send comment
Your Name
Your email address
(View: 4296)
Miscellaneous activities and events taken place at the church facilities.
(View: 4123)
Vietnamese Full Gospel Church, Westminster, CA Band and Choirs
(View: 5588)
Global Bible Institute Graduation Ceremony at Vietnamese Full Gospel Church, Westminster CA