Monday
6
July
2015
(View: 28498)
Hội Thánh Phúc Âm 14381 Magnolia Ave. Westminster, CA 92683 (NW corner of Magnolia/Hazard)
(View: 29056)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 28979)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com