Sunday
26
May
2019
(View: 34616)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 35155)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 34828)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com
Tuesday, June 19, 20189:46 PM(View: 165)
TC# 36 Sử Kinh Các vua II
Tuesday, June 19, 20189:46 PM(View: 161)
TC# 35 Sử Kinh Các Vua I
Tuesday, June 19, 20189:45 PM(View: 147)
TC# 34 Tiên Tri Jeremiah III
Tuesday, June 19, 20189:44 PM(View: 211)
TC# 33 Tiên tri Jeremiah II
Tuesday, June 19, 20189:41 PM(View: 175)
TC# 32 Tiên tri Jeremiah I
Tuesday, June 19, 20189:41 PM(View: 300)
TC# 31 Tiểu Kinh về Job
Tuesday, June 19, 20189:40 PM(View: 136)
TC# 30 Cuộc Đời David II
Tuesday, June 19, 20189:39 PM(View: 293)
TC# 29 Cuộc Đời David I
Tuesday, June 19, 20189:39 PM(View: 151)
TC# 28 Tiên Tri Ezekiel III
Tuesday, June 19, 20189:38 PM(View: 166)
TC# 27 Tiên Tri Ezekiel II