Saturday
13
April
2024
(View: 40690)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 41115)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 41438)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com

TKTHV - THÔNG CÁO KHAI GIẢNG CÁC KHÓA ĐẠI HOC (N.K. 2017-2018)

Thursday, September 7, 20179:40 PM(View: 1976)

CÁC TẦNG VINH QUANG THIÊN THƯỢNG  

 *  Các Thánh Đồ của Chúa Hầu Việc Bất Vụ Lợi :

 *  Cảm Thông, Tương Trợ, Nâng Đỡ, Khuyến Khích, Xây Dựng.

 *  Muốn gặt hái thêm nhiều Thành Quả lớn lao, hầu mở mang Vương Quốc Chúa,

*  Hãy ghi danh học các Lớp Kinh Thánh Căn bản và  Trung cấp:

(Hoàn toàn miễn phí)

Các Trình độ từ Cao đẳng đến Tiến sĩ Thần học,

   (Miễn Học phí cho các Sinh viên kém lợi tức)

*  Chỉ dâng hiến nhẹ cho các Lệ phí Thủ tục Điều hành và Tiếp trợ Học liệu.

 

*  Giá trị Tín Chỉ, Văn Bằng được bảo chứng bởi:

    “The Living Light Christian Accrediting Association.”

 

    

blank blank

                       

                             VIỆT NAM THÁNH KINH THẦN HỌC VIỆN

                                                                                       

                            KHAI GIẢNG NIÊN KHÓA 2017 - 2018

 

I.-   NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT TỔNG QUÁT :

 

    1/    THÔNG CÔNG & LIÊN LẠC :

 

     -   Email   :   vnfgmissions@yahoo.com      --     Thư từ  :   (P.O. Box 565, Westminster, CA 92684)

     -   Địa chỉ :   14381 Magnolia Ave., Westminster, CA 92683   -   (Văn phòng  -  Hội trường -  Giảng đường)

     -   Đ.T. :  MS Nhi Hồ (714/ 867-3442)  -  MS Vũ Hồ  (714/ 454-0960)  - GS. Châu Nguyễn  (714/ 839-1322)

 

   2/    LIÊN HIỆP CÁC HỆ THỐNG GIÁO DỤC VIỆT MỸ:

 

             *   “Việt Nam Thánh Kinh Thần học Viện” (Vietnamese Bible Theological Academy) liên hiệp với:     

             *   “Viện Thánh Kinh Toàn Cầu” (Global Bible Institute  - GBI) 

             *   “Viện Chuẩn Cấp Giá trị Tín chỉ Học vụ” (The Living Light Christian  Accrediting Foundation).

            

   3/   ĐÀO TẠO MÔN ĐỒ CẤP XÂY DỰNG NỀN TẢNG HỘI THÁNH :

 

             --   Từ Sơ cấp lên Trung cấp (hoàn toàn miễn phí).

             --   Giai đoạn nầy gồm có 85 Môn học :  Sơ cấp (Căn bản -  25 Môn học)  +  Trung cấp (60 Môn học).

                --   Thời gian học : không giới hạn , tùy khả năng và phương  tiện của Học viên.

             --   Văn bằng tốt nghiệp “Khả Năng Mục Vụ Kinh Thánh” có giá trị tương đương Trình độ Cao đẳng                

                    và được chấp nhận nhập học Trình độ Cử nhân Thần học của GBI.

 

 4/    ĐÀO TẠO CẤP LÃNH ĐẠO MỤC TIÊU “HUẤN LUYỆN ĐỊA PHƯƠNG”:

 

                  *    Chương trình Đại Học (Cấp 1) :   Gồm có hai Trình độ:  Cao đẳngCử nhân:

          a)   Giai tầng 1:   Cao đẳng Mục vụ Thần học  -  Xây dựng Mục tiêu “Huấn luyện Cá nhân” .           

          b)   Giai tầng 2:   Cử nhân Mục vụ Thần học   -  Xây dựng Mục tiêu “Huấn luyện Hội thánh”.

 

5/    ĐÀO TẠO CẤP PHÁT TRIỄN MỤC TIÊU “TRUYỀN GIÁO ĐẠI CHÚNG”:

 

                  **  Chương trình Đại học  (Cấp 2) :   Gồm có hai Trình độ:   Thạc sĩTiến sĩ :

               a)   Giai tầng 3:   Thạc sĩ Thánh Kinh Thần học   -   Xây dựng Mục tiêu “Truyền Giáo Cá Nhân”.

          b)   Giai tầng 4:   Tiến sĩ Thánh Kinh Thần học    -   Xầy dựng Mục tiêu “Truyền giáo Tập thể”.

 

II. -     CÁC LỆ PHÍ VÀ PHỤ PHÍ  DÂNG HIẾN :

 

             (Các Lệ phí Ghi danh và Nhập học đồng giá cho tất cả Trình độ từ Cao đẳng đến Tiến sĩ).

      a)   Lệ phí Ghi Danh :  US $ 25.00    Trọn Khóa     (Nộp cho GBI ngay khi đuợc chấp thuận Nhập Học)

      b)   Lệ phí Nhập học :  US $ 100.00  Trọn Khóa     (Nộp cho GBI ngay khi được chấp thuận Nhập Học)

      c)   HỌC PHÍ   :    (Hoàn toàn Miễn Phí)             

      d)   Các Phụ Phí:   Tùy trường hợp cá nhân, khi cứu xét Hồ sơ Quá trình Học vụ của mỗi Sinh viên:        

            Nếu Tổng số Tín chỉ (Credits) của các Môn Học trong quá khứ (không đáp ứng hoặc không phù hợp 

            với số Tín chỉ do GBI qui định), Sinh viên phải  dâng hiến “PHỤ PHÍ BỔ TÚC” để học thêm cho đủ

            số Tín chỉ hợp lệ.

     **   Phụ phí Học Bổ Túc:  Mỗi Lục cá nguyêt “Học thêm Phụ trội” : US $ 180.00, (dâng hiến cho

                                                  Trường lúc được Thông báo Nhập Học).   

     e)   Dâng hiến Phụ trợ Học vụ:   Sinh viên tự nguyện dâng hiến giúp Trường trang trải các Phụ trợ cần

                                                      thiết như:  Ấn loát, Học liệu, các phương tiện Thính thị Truyền thông,…                                                             

         ***  Mỗi  LỤC CÁ NGUYỆT, tùy Trình độ các Khóa (dâng hiến lúc lập thủ tục Nhập học) :

          -  Cao đẳng: US$  60.00   -   Cử nhân: US$ 120.00  -   Thạc sĩ: US$ 240.00  -   Tiến sĩ:  US$ 360.00.

 

 

                                               KHAI GIẢNG NIÊN KHÓA 2017-2018

 

      III. -   THỦ TỤC & CÁC ĐIỀU KIỆN HỢP LỆ :

 

                 Ứng viên Cử nhân, Thạc sĩ, và Tiến sĩ :

 

            1.   Ứng viên đã tốt nghiệp Chương Trình “Đào Tạo Môn Đồ của Chúa Jesus,” cần nộp Văn bằng

                  “Khả Năng Mục Vụ Kinh Thánh” (tốt nghiệp 85 Môn học Kinh Thánh của GBI).

            2.   Ứng viên chưa từng học qua “Chương trình Đào tạo Môn đồ “ cần Học Bổ túc 1 hoặc 2 Lục        

                  Cá nguyệt để có đủ Tín chỉ hợp lệ của GBI.

            3.   Các Chứng từ hợp pháphợp lệ do các Học đường chính qui xác nhận và cấp phát:

                 *  Các Bản Học Trình và Bản Chuyển Điểm (Formal  & Legal Accredited Student Profiles and

                     Transcript Transmittal Forms) phải được chuẩn nhận Giá trị Tín chỉ.

              **  Các Bản sao tạm thời (Unofficial): Văn bằng, Chứng chỉ, Tiểu sử Học trình (Student Profile) 

                     và Bản Chuyển điểm (Transcript Transmittal Form) nộp kèm theo Đơn Ghi danh.

              ***  Các Bản văn hợp pháp chánh thức (Official Documents) sẽ được chuyển trực tiếp từ Học

                      đường cấp phát, gởi đến Việt Nam Thánh Kinh Thần Học Viện trước khi Nhập học.

 

           4.   Tùy theo các Môn của Sinh viên đã học từ trước (so với chương trình của GBI), VNTKTHV    

                 chỉ  nhận một số Tín chỉ từ các Học đường chính qui khác của Ứng viên, tối đa: 1/3 tổng số  

                 Tín chỉ cần thiết phù hợp với chương trình của GBI.

 

  VIỆT NAM THÁNH KINH THẦN HỌC VIỆN.

     Trân Trọng Kính Mời

Send comment
Your Name
Your email address