Monday
29
May
2023
(View: 38534)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 38941)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 39220)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com

Church's Band and Choirs

Tuesday, April 7, 20152:06 PM(View: 3813)
blank
Thanksgiving 2016-Nov
blank
Thanksgiving 2016-Nov
blank
Thanksgving 2016-Nov
blank
Tet 2016-Feb
blank
Tet 2016-Feb
blank
Tet 2016-Feb
blank
Tet 2016-Feb
blank
December 2015
blank
December 2015
blank
December 2013
blank
Easter, March 2013
blank
2 of the best, Dec 2012
blank
Christmas 2012
blank
Tet 2012
blank
Tet 2003
blank
Tet 2003
blank
Christmas 2001
blank
Christmas 2001
Send comment
Your Name
Your email address
)
(View: 3972)
Miscellaneous activities and events taken place at the church facilities.
(View: 4396)
Miscelaneos events off site (not held at the church)
(View: 5286)
Global Bible Institute Graduation Ceremony at Vietnamese Full Gospel Church, Westminster CA