Monday
17
June
2024
(View: 41197)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 41839)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 42013)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com

Global Bible Institute Graduations

Friday, April 3, 20155:37 PM(View: 5587)
20190428churchgrads15.jpg
Global Bible Institute Graduation Ceremony, April 2019 at Vietnamese Full Gospel Church, Westminster CA  
20190428-153435.jpg
Global Bible Institute Graduation Ceremony, April 2019 at Vietnamese Full Gospel Church, Westminster CA  
20190428churchgrads11.jpg
Global Bible Institute Graduation Ceremony, April 2019 at Vietnamese Full Gospel Church, Westminster CA  
220190428churchgrads-msduc.jpg
Global Bible Institute Graduation Ceremony - MS Đức Lê, April 2019 at Vietnamese Full Gospel Church, Westminster CA  
20190428churchgrads-mo10.jpg
Global Bible Institute Graduation Ceremony - MS Lưu Lê, April 2019 at Vietnamese Full Gospel Church, Westminster CA  
0190428churchgrads-chuchau.jpg
Global Bible Institute Graduation Ceremony - MS Châu Nguyễn, April 2019 at Vietnamese Full Gospel Church, Westminster CA  
20190428churchgrads-giau.jpg
Global Bible Institute Graduation Ceremony - Cô Giàu, April 2019 at Vietnamese Full Gospel Church, Westminster CA  
20190428churchgrads-nancy.jpg
Global Bible Institute Graduation Ceremony - Nancy, April 2019 at Vietnamese Full Gospel Church, Westminster CA  
20190428churchgrads-thuy.jpg
Global Bible Institute Graduation Ceremony - Thủy Phạm, April 2019 at Vietnamese Full Gospel Church, Westminster CA  
0190428churchgrads-toai.jpg
Global Bible Institute Graduation Ceremony - Toại Nguyễn, April 2019 at Vietnamese Full Gospel Church, Westminster CA  
0190428churchgrads-ny.jpg
Global Bible Institute Graduation Ceremony - Ny, April 2019 at Vietnamese Full Gospel Church, Westminster CA  
20190428churchgrad3.jpg
Global Bible Institute Graduation Ceremony (L-R Toại, Chi, Thủy, Ny), April 2019 at Vietnamese Full Gospel Church, Westminster CA  
20190428churchgrad4.jpg
Global Bible Institute Graduation Ceremony - (L-R Toại, Thủy, Ny, HandsomeGuy, MS Luu Le), April 2019 at Vietnamese Full Gospel Church, Westminster CA  
20190428churchgrad2.jpg
Global Bible Institute Graduation Ceremony - Toại, Thủy, April 2019 at Vietnamese Full Gospel Church, Westminster CA  
220190428-153209.jpg
Global Bible Institute Graduation Ceremony - Audience, April 2019 at Vietnamese Full Gospel Church, Westminster CA  
20190428-153205.jpg
Global Bible Institute Graduation Ceremony - Audience, April 2019 at Vietnamese Full Gospel Church, Westminster CA  
20190428-153159.jpg
Global Bible Institute Graduation Ceremony - Audience, April 2019 at Vietnamese Full Gospel Church, Westminster CA  
20190428churchgrads14.jpg
Global Bible Institute Graduation Ceremony - Audience, April 2019 at Vietnamese Full Gospel Church, Westminster CA  
20190428churchgrads9.jpg
Global Bible Institute Graduation Ceremony - Audience, March 2014 at Vietnamese Full Gospel Church, Westminster CA (left to right: Pastors Duc Le, Nhi Ho, Kim Ho) 
20190428churchgrad6.jpg
Global Bible Institute Graduation Ceremony - Refreshment Line, March 2014 at Vietnamese Full Gospel Church, Westminster CA 
20140316_154232
Global Bible Institute Graduation Ceremony, March 2014 at Vietnamese Full Gospel Church, Westminster CA
20140316_171323
One of the graduatess (Luu Le) and her family
Send comment
Your Name
Your email address
(View: 4296)
Miscellaneous activities and events taken place at the church facilities.
(View: 4123)
Vietnamese Full Gospel Church, Westminster, CA Band and Choirs
(View: 4692)
Miscelaneos events off site (not held at the church)