Saturday
23
February
2019
(View: 34414)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 34939)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 34612)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com

Global Bible Institute Graduation Ceremony, March 2014

Friday, April 3, 20155:37 PM(View: 1507)
20140316_151537
Global Bible Institute Graduation Ceremony, March 2014 at Vietnamese Full Gospel Church, Westminster CA (left to right: Pastors Duc Le, Nhi Ho, Kim Ho) 
20140316_152957
Global Bible Institute Graduation Ceremony, March 2014 at Vietnamese Full Gospel Church, Westminster CA 
20140316_154232
Global Bible Institute Graduation Ceremony, March 2014 at Vietnamese Full Gospel Church, Westminster CA
20140316_171323
One of the graduatess (Luu Le) and her family
Send comment
Your Name
Your email address
(View: 604)
Đám Tang Bác Lộc tại Sky Rose Chapel Rose Hills Memorial Park & Mortuary, 3888 Workman Mill Rd, Whittier, Ca 90601, Thứ Bẩy Ngày 15 tháng 9 năm 2018, từ 3:00 pm tới 5:00 pm
(View: 2261)
Miscellaneous activities and event taken place at the church facilities.
(View: 1992)
Vietnamese Full Gospel Church, Westminster, CA Band and Choirs
(View: 1627)
Miscelaneos events off site (not held at the church)