Monday
15
July
2024
(View: 41372)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 42053)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 42186)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com

Trị Giá Của Người Tín Đồ Cứu Thế Giáo (Kỳ III)

Tuesday, September 21, 201012:00 AM(View: 7946)

Chúa Jesus: Độc Đáo, Bất Khả Sánh Và Diệu Kỳ Trong Sự Tái Lâm Của Ngài.

Chúa Jesus dẫn chiếu về chính Ngài, khi Ngài phán:

“Nầy, Ngài ngự đến trong những đám mây, mọi con mắt sẽ trông thấy Ngài, thậm chí những kẻ đã đâm Ngài, cùng hết thảy các dân tộc trên đất sẽ kêu khóc vì cớ Ngài. Thật vậy, Amen. Chúa phán: “Ta là Alpha và Omega, nguyên khởi và cuối cùng, là Đấng Toàn Lực hiện có, đã có, và sẽ đến” (Khải thị 1:7-8). Thánh Thi 89:6 cũng nói tiên tri về sự tái lâm của Ngài: “Bởi trên thiên thượng, ai có thể sánh với CHÚA? Ai trong những con trai của các thần có thể giống như CHÚA?” Chúa Jesus sẽ trở lại, lần đầu chỉ vì những ai tin nơi Ngài, để cất họ lên thiên giới. Khoảng bảy năm sau, Ngài sẽ đến thế gian nầy, hiện rõ trong những đám mây vinh quang, để phán xét thế gian và thiết lập Vương quốc Ngài. Mọi điều trong lịch sử thế giới sẽ hướng về sự trở lại của Ngài.

Tiến sĩ Theo Lehmann viết về sự quan hệ tương lai như sau: “Ở đây, Đấng Christ, Chúa Sống Lại, phán rằng. Chúa Jesus không thuộc về những kẻ hiện ở đây trong chốc lát, rồi biến mất trong sương mù của lịch sử. Danh Ngài không thuộc về những kẻ trong giới truyền thông của một thời, rồi bị lãng quên sau vài năm... Ngài là đầu nhất, Đấng Sáng Tạo thế gian nầy, và Ngài cũng là Đấng sau cùng. Khi tất cả đều biến mất, các thần và các hình tượng, các thể chế, các triết lý, các nhà sáng lập cường bạo của những hệ tư tưởng lớn, từng áp đặt các cấu trúc, từng khống chế các nơi lưu đày; khi tất cả đều biến mất khỏi những khung cửa sổ từ các dinh thự của họ; khi họ bị lật đổ khỏi các chức vị; khi họ rơi xuống khỏi các lưng ngựa, khỏi các tượng đài trên cao; khi họ trở về cùng bụi đất – bị từ bỏ và lãng quên, khi trọn thế gian nầy đã sụp đổ: Chúa Jesus vẫn còn đó. Bạn sẽ không bao giờ gặp lại các thần và các tượng của qúa khứ và ngày nay. Nhưng Bạn sẽ gặp Chúa Jesus. Ngài là cuối cùng của lịch sử, và cũng là cuối cùng của đời Bạn. “

Sách Sứ đồ 10:42 dạy rằng: “Ngài đã truyền lệnh cho chúng tôi phải rao giảng cho các dân, và minh chứng rằng chính Ngài đã được Thượng Đế tấn phong làm Quan An cho những người sống và kẻ chết.” Điều nầy nghĩa là thời điểm xảy đến khi mọi người sẽ phải đứng hầu trước một Chúa độc đáo, bất khả sánh và diệu kỳ – một số sẽ đứng hầu trước Ngài với tư cách được cứu vĩnh viễn, và những ai đã khước từ món quà cứu độ thiên thượng của Ngài thì sẽ đứng hầu trước Ngài trong trạng thái vĩnh viễn chết mất linh hồn. Đó là lý do Bạn phải trở nên một tín đồ Cứu thế giáo và đừng từ chối Ngài nữa!

Sứ đồ Paul đã cố sức chống cự Chúa Jesus, song khi Chúa gặp Paul, chúng ta đọc: “Và khi hết thảy chúng tôi té ngã xuống đất, tôi nghe tiếng phán với tôi bằng ngôn ngữ Hebrew: ‘Saul, Saul, sao ngươi hành hại Ta? Thật khổ cho ngươi đá vào những mũi nhọn” (Sứ đồ 26:14). Các nhà bình luận Kinh Thánh giải thích rằng đây là một thành ngữ ngụ ngôn của người Greeks (Hi-lạp). Hình ảnh một con lừa ngoan cố phải bị đau đớn hơn khi nó đá vào đầu nhọn cây thúc của người lái nó. Ý nghĩa của biểu thức nầy là: “Ngươi cố sức chống cự Ta vô ích.”

Chúa Jesus cũng độc đáo trong sự kiện Ngài không xa lánh các tội nhân. Ngài đến với họ. Do nguyên cớ nầy mà Ngài đến thế gian, chịu chết và sống lại. Ngài thương yêu Bạn trong khi không ai làm được, và Ngài đến với Bạn hôm nay với tất cả tình yêu vô lượng của Ngài.

Chỉ riêng Ngài có quyền lực tha thứ tất cả tội lỗi của Bạn, tiếp đón Bạn vào Vương quốc của Ngài, và ban cho Bạn sự sống trường cửu. Bạn có muốn nắm lấy bàn tay Ngài đang vói đến Bạn hôm nay chăng?

Chúa Jesus: Độc Đáo, Bất Khả Sánh Và Diệu Kỳ Trong Việc Tưởng Thưởng Con Dân Ngài Trên Thiên Giới.

Con dân Thượng Đế sẽ nhận một thân thể tương tự như thân thể vinh quang của Ngài.

Trong khi chúng ta còn sống, chúng ta sống trong một thân thể dễ chết, lệ thuộc bịnh tật, tuổi tác và sau cùng là sự chết. Thân thể chúng ta bị giới hạn và mang những dấu chứng tội lỗi. Trong ngày Cất Lên (hoặc sự sống lại của những kẻ chết, nếu chúng ta phải chết trước biến cố Cất Lên), Chúa sẽ ban cho con dân Ngài một thân thể vinh quang. “Bởi chúng ta là công dân thiên quốc; cũng từ đó chúng ta trông chờ Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Cứu Độ: là Đấng nhờ năng lực có thể bắt phục tất cả mọi vật dưới quyền Ngài, sẽ biến đổi thân thể bại hoại của chúng ta, hầu tân trang giống như thân thể vinh quang của Ngài” (Phil. 3:20- 21).

Chúng ta được gọi “... để nhận lãnh vinh quang của Chúa Jesus Christ” (II Thess. 2:14). Một ân huệ thật lớn lao! Một vinh dự thật cao qúi! Thân thể chúng ta sẽ giống như thân thể vinh quang Ngài. Điều nầy không có nghĩa là chúng ta sẽ giống Chúa trong thần tánh Ngài, mà giống như thể dạng Ngài. Chúng ta sẽ biến thể khác, song vẫn còn nhận dạng như những cá nhân. Thân thể mới nầy sẽ không bị hư nát, nhưng sẽ thích nghi với những trạng thái trên thiên giới.

Con Dân Của Thượng Đế Sẽ Là Những Người Thừa Tự Thượng Đế

Thánh thư Ephesians 1:18 dạy rằng chúng ta sẽ là những kế tự của Thượng Đế: “...Đôi mắt thông hiểu của anh em được soi sáng: hầu cho anh em có thể biết thế nào là hy vọng nơi tiếng gọi của Ngài, và thế nào là trù phú vinh quang trong quyền thừa kế của các thánh.” Trên thiên giới vĩnh cửu, trước các thiên sứ của Thượng Đế, các tín đồ trong Đấng Christ sẽ được nhận diện là con trai và con gái của Đấng Thiên Phụ. Là con dân của Thượng Đế, chúng ta sẽ là những người thừa hưởng những trù phú trong vinh quang của Thượng Đế. Sự kiện nầy vượt qúa tưởng tượng của tất cả quyền lực. Không quyền lực nào có thể lớn hơn. Nếu Bạn đã tiếp nhận Chúa Jesus vào lòng Bạn và đang bước theo Ngài, thì Bạn sẽ được dự phần trong hết thảy bổn tính của Ngài và tất cả những gì thuộc về Ngài. Nói cách khác, Bạn sẽ được dự phần trong tất cả vinh quang thiên thượng.

Làm người thừa kế của Thượng Đế nghĩa là không khiếm khuyết điều gì. Mọi sự đều phong phú và đẹp đẽ không thể tưởng tượng trên thiên đàng. Kinh Thánh mô tả trong sách Khải thị 21 & 22 về thiên đàng thật đáng kính sợ:

* Vật liệu kiến trúc các vách thành Jerusalem thiên thượng đều bằng ngọc thạch.

* Thiên thành và các con đường đều bằng vàng trông như gương. Thậm chí, chúng ta không thể tưởng tượng kiểu cách tráng lệ nầy.

* Nền móng các vách được trang điểm bằng những viên đá qúi tinh xảo nhất, và 12 cửa vào thiên thành gồm có 12 viên ngọc trai lớn bằng cổng thành.

* Từ ngai Thượng Đế và Chiên Con, chảy ra một dòng sông nước sự sống lấp lánh như thủy tinh.

vinh hiển thiên thượng: “Chúng ta không phải trả gì cả, song chúng ta từng trải mọi thứ – không phải trong một phút hay một giờ, song trọn vĩnh cửu.” Tại sao? Bởi Chúa Jesus đã trả trọn giá cứu độ cho chúng ta. Ngài đã trả cho chúng ta nhập phí vào thiên đàng bằng chính huyết Ngài (Heb. 10:19-20). Con Dân Của Thượng Đế Sẽ Sống Với Thượng Đế Cùng Đấng Christ Jesus Chính Chúa Jesus đã hứa với chúng ta điều nầy khi Ngài phán: “Trong nhà Thiên Phụ Ta có nhiều dinh thự... Ta đi chuẩn bị một chỗ cho các ngươi. Và nếu Ta đi và chuẩn bị một chỗ cho các ngươi, thì Ta sẽ trở lại đón các ngươi về với Ta, hầu các ngươi cũng có thể ở nơi của Ta” (John 14:2-3). Một ngày kia, chúng ta sẽ sống với Thượng Đế. Hết thảy quyền lực suy tưởng bởi loài người không đủ mạnh để hiểu được sự vinh quang trong nhà Thiên Phụ. Dù vậy, sau đây là những điều chúng ta có thể biết được:

* Chính Thượng Đế là kiến trúc sư của ngôi nhà nầy.Theo sách Hebrews 11:10, Ngài là “người xây cất và tạo dựng” nơi cư ngụ trường cửu nầy.

* Các ngôi nhà nầy đẹp đẽ bất khả sánh, bởi chúng được tạo nên không do bàn tay người, song xây dựng bằng quyền lực Thượng Đế (II Cor. 5:1).

* Nơi cư ngụ thiên thượng nầy không cần bất cứ ánh sáng nhân tạo hay thiên nhiên. Không nhờ mặt trời hay mặt trăng, bởi ánh vinh quang của Thượng Đế rạng ngời cùng ánh sáng của Chiên Con Thượng Đế là Chúa Cứu Thế Jesus (Khải thị 21:23).

* Trong ngôi nhà thiên thượng nầy sẽ thừa chỗ cho mọi người tin nơi Đấng Christ Jesus, đến từ mọi thời kỳ và mọi dân tộc.

* Con dân của Thượng Đế sẽ liên hoan một lễ hội tương giao trường cửu với Thượng Đế Thiên Phụ và Chúa Jesus Christ. Chúng ta đọc trong Khải thị 21:3 về lễ hội nầy huy hoàng không thể tưởng tượng: “Và tôi có nghe một tiếng nói lớn từ trời rằng: ‘Nầy, đền tạm của Thượng Đế ở cùng loài người, và Ngài sẽ ngự trong họ, và họ sẽ là con dân Ngài, và chính Ngài là Thượng Đế của họ và sẽ ở cùng họ.’” Thiên đàng là một nơi hoan hỉ không thể tả và phước hạnh tuyệt vời, bởi Thượng Đế ngự giữa vòng con dân Ngài. Không một diện mạo tiêu cực nào của thế gian được xuất hiện tại đó (Khải thị 21:27).

Thiên đàng được so sánh như một tiệc cưới, vĩ đại nhất hơn tất cả những cuộc liên hoan. John 16:20,22 và 24 dạy rằng hết thảy những buồn rầu sẽ trở thành niềm vui, và niềm vui tuyệt hão nầy sẽ không bao giờ cất đi khỏi chúng ta. Sứ đồ Peter viết rằng: “Chúa Jesus Christ... Đấng mà anh em kính yêu dù không thấy Ngài; dù bây giờ anh em không thấy Ngài mà vẫn tin Ngài, anh em hoan hỉ với niềm vui không thể tả tràn đầy vinh quang” (I Peter 1:8). Trong ánh sáng điều nầy, chúng ta cũng có thể hiểu những lời của Chúa Jesus: “... hãy vui mừng, bởi tên các ngươi đã được ghi ở trên trời” (Luke 10:20). Các giác quan của chúng ta cũng tràn đầy vui thỏa; đây là điều giúp tôi hiểu được những lời dạy trong I Cor. 2:9: “Song như đã được chép (trong Isa. 64:3): Mắt chưa thấy, tai chưa nghe, cũng chưa nhận được vào lòng người, những điều mà Thượng Đế đã chuẩn bị cho những kẻ kính yêu Ngài.” Thiên đàng tràn đầy sự sống! Ở đó không thiếu một thứ gì, bởi không chi có thể thêm vào hoặc cải tiến nơi đó. Không có sự nhàm chán, bởi thiên đàng là tuyệt hão và vô tận, đó là sự tuyệt hão của một đời sống toàn vẹn.

Trên Thiên Đàng, Con Dân Của Thượng Đế Sẽ Không Còn Những Câu Hỏi Không Được Giải Đáp. Mọi câu hỏi sẽ được trả lời và những “tại sao” sẽ không còn lên tiếng. Chúng ta sẽ hấy và hiểu mọi điều trong ánh sáng của Chúa Jesus. Thậm chí một vết nghi ngờ nhỏ nhất cũng không còn. Thật được an ủi khi nghe Chúa Jesus phán lời nầy: “Bởi dó, bây giờ các ngươi buồn rầu, nhưng Ta sẽ gặp lại các ngươi, lòng các ngươi sẽ vui mừng, và không ai chiếm được niềm vui khỏi các ngươi. Và ngày đó, các ngươi sẽ không còn điều gì để hỏi Ta” (John 16:22-23). Bất chợt chúng ta hiểu được rằng hết thảy mọi sự hiệp tác với nhau vì lợi ích cho chúng ta.

Con Dân Của Thượng Đế Sẽ Được Đăng Quang và Đồng Trị Trên Thiên Đàng Là con dân của Thượng Đế Đấng cứu độ chúng ta bởi ân điển, mọi điều chúng ta làm trong đời nầy trong danh Chúa Jesus sẽ tồn tại trong tầm mức vĩnh cửu. Vậy nên, vương miện công chính được hứa ban cho những ai kính yêu thánh nhan Ngài (II Tim. 4:7-8). Kinh Thánh cũng dạy về một vương miện bại hoại (I Cor. 9:25), một vương miện vinh quang (I Pet. 5:4), và một vương miện sự sống (James 1:12). Trong sách Daniel, chúng ta đọc rằng những ai mang nhiều người trở về công chính và tham gia trong việc truyền bá Phúc âm, sẽ chiếu sáng như tinh tú đời đời và mãi mãi (Daniel 12:3). Và Chúa Jesus phán: “Sau đó những người công chính sẽ chói rạng như ánh dương trong vương quốc của Thiên Phụ” (Mat. 13:43). Kinh Thánh cũng dạy rằng những ai thuộc về Chúa sẽ đồng cai trị với Ngài đời đời và mãi mãi (Khải thị 22:5).

Con Dân Của Thượng Đế Ở Một Nơi Trong Tình Yêu Tuyệt Hảo Trên Thiên Đàng I Corinthians 13:8, 13 dạy rằng tình yêu sẽ không bao giờ ngưng. Trên thiên đàng chúng ta sẽ sống tương giao trực tiếp với Đấng Tình Yêu, là Đấng đem tình yêu vào trọn bản thể Ngài. Hận thù và những điều khác tiêu cực như vậy hoàn toàn không có trên thiên đàng. Duy nhất tình yêu sẽ cai trị, và mọi người sẽ được mọi người yêu.

Thiên Đàng cũng Là một Nơi Nhiều Sự Việc Sẽ Không Còn Tồn Tại Khải thị 21:4 hứa rằng sẽ không còn nước mắt trên thiên đàng.

Không còn những mộng ước. Cuộc đời thế gian chúng ta ôm ấp những mộng mơ và ảo tưởng. Chúng ta mơ về nghiệp vụ lý tưởng, chuyến nghỉ mát tuyệt vời, người công sự toàn hảo, và một hôn lễ lãng mạn nhất. Tất cả những giấc mơ và khát vọng nầy sẽ chấm dứt bởi thực tế và vinh quang thiên thượng sẽ trội hơn nhiều. Biển sẽ không còn (Khải thị 21:1). Biển luôn luôn là hình ảnh bất an; bất an của các dân tộc, cũng như bất an trong lòng chúng ta, và bất an của những nhóm người qủi ám. Trên thiên đàng, mọi sự sẽ đi vào an nghỉ, và hoà bình sẽ ngự trị vĩnh cửu.

Trên thiên đàng sẽ không còn sầu não, khóc than, đau đớn hay lo sợ, (Kh. thị 21:4). Sẽ không còn rủa sả (Khải thị 22:3), không còn ban đêm (Khải thị 22:5), và sự chết sẽ bị hủy diệt Khải thị 20:14 và 21:4). Không còn điều chi giống như trước. Thượng Đế sẽ khiến mọi sự trở nên mới, hoàn toàn mới! Hơn nữa, trên thiên đàng sẽ có những sự việc chúng ta chưa hề thấy hoặc từng trải trước kia (khải thị 21:4-5).

Chúng ta không thể bị đuổi ra khỏi thiên đàng, bởi đó là nơi cư trú sau cùng cho những người tin Chúa Jesus. Huy hoàng của thiên giới vẫn dà nh cho chúng ta miên viễn, bởi chúng ta đã được tái sanh, “...vào sự thừa hưởng một di sản bất khả hư hoại, vô nhiễm, không tan biến, và dành cho Bạn trên thiên đàng” (I Peter 1:4). Trên thiên đàng sẽ không có tội lỗi. Đó là lý do không người nào mang tội có thể vào thiên đàng: “Không bất cứ điều chi ô uế, cũng không việc làm ghê tởm hoặc gian dối nào, song chỉ những người được ghi tên trong Sách Sự Sống của Chiên Con mới được vào đó” (Khải thị 21:27, và cũng so sánh với câu 8).

Như thiên đàng là một thực thể diệu kỳ, thì trái lại, hỏa ngục là một thực thể kinh khiếp. Chúa Jesus rất thường nói về hỏa ngục. Hỏa ngục là nơi không có vinh quang như thiên đàng vĩnh cửu, mà chúng ta cố sức mô tả nhưng không đủ lời. Đó là một nơi vĩnh viễn xa cách Thượng Đế và thiên đàng là nơi Ngài đã hứa cho các môn đồ của Chúa Jesus. Hỏa ngục là một nơi cực hình dành cho những ai đã không chấp nhận sự tha thứ tội lỗi của họ qua huyết của Chiên Con Thượng Đế.

Chúa Cứu Thế Jesus là Đấng Cứu Chuộc duy nhất đã chịu khổ nạn vì chúng ta, hầu chúng ta có thể được bảo đảm và đạt tới cửa vào thiên đàng. Chỉ riêng những người tin Chúa Jesus và dâng cuộc đời họ lên Ngài, và đặt những vi phạm cùng tội lỗi của họ nơi chân Ngài, thì sẽ vào được vương quốc Thượng Đế. Một lần có người hỏi: “Tại sao trong thế gian, chúng ta chạy trốn sự sống, khi chúng ta sợ sự chết? Tại sao chúng ta chạy trốn lẽ thật, khi chúng ta sợ những gian dối? Tại sao chúng ta tiếp tục trên lối đi lệch lạc của chúng ta, khi lối đi tội lỗi dẫn chúng ta đến diệt vong? Chúa Jesus Christ là con đường, lẽ thật và sự sống. Những ai nghịch lại Chúa Jesus thì không có tương lai. Thật vậy, mọi người đều khát khao sự sống. Đó là phương cách chúng ta được tạo nên. Cuối đoạn hành trình sẽ giam hãm chúng ta trong nguyền rủa vì không có Chúa Jesus. Thật vậy, những người được Chúa Jesus dẫn dắt sẽ có một tương lai vinh hiển. Chúa của họ sắp trở lại! Trong đức tin, họ sẽ thấy trời mới và đất mới!

Tôi lại còn nói nữa: Thật xứng đáng được trở nên một tín đồ Cứu thế giáo! Ngày nay làm sao Bạn có thể trở thành một tín đồ Cứu thế giáo? Hãy quay về với Chúa bằng sự cầu nguyện. Hãy thưa với Ngài rằng Bạn muốn tin nơi Ngài, và cầu xin Ngài tha thứ những tội lỗi của Bạn. Hãy mời Ngài vào đời sống của Bạn. Hãy thưa với Ngài rằng Bạn muốn Ngài làm Chúa và Chủ của Bạn, và Bạn muốn Ngài nắm quyền lãnh đạo suốt phần còn lại trong đời Bạn. Hãy tạ ơn Chúa Jesus Christ chịu chết trên thập gía vì Bạn cùng những tội lỗi của Bạn: Hãy cảm ơn Ngài đã sống lại từ thể chết hầu ban cho Bạn sự sống trường cửu. John 1:12 dạy rằng: “... Bất cứ ai tiếp nhận Ngài, cả đến những ai tin nơi danh Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép để trở thành con của Thượng Đế.” Hãy chia sẻ đức tin của Bạn với những người khác. Hãy đọc Kinh Thánh mỗi ngày, và tìm sự thông công với những người tin nơi Chúa Jesus.
Send comment
Your Name
Your email address
Ngài August Winning, vị Tổng thống tiền nhiệm Đông Phổ (East Prussian), cũng là một nhà lãnh đạo công nhân có lương tâm, đã nói rằng: “Tôi đã rảo một vòng rộng lớn để tránh Đấng Christ, song lần hồi tôi đến gần Ngài hơn. Tôi đã thấy người đời ngày càng đắm chìm trong xấu xa, và tôi cũng không thấy một ngoại lệ. Không phải mọi người đều phạm tội hình sự, song mọi người đều có những ý tưởng, những ham muốn và những dục vọng trầm trọng không khác tội giết người.
Cứu Thế Giáo là gì? Ngày nay, một Tín đồ Cứu Thế Giáo chân chính xứng đáng như thế nào? Voltaire (Đại văn hào Pháp) tự xưng là một người vô thần. Vua Friedrich Đại đế Đức quốc có lần hội kiến với Ông, và khi nâng ly, Voltaire ngạo nghễ nói rằng: “Tôi sẽ đổi phương vị của tôi trên Thiên đàng để lấy một đồng tiền Prussian.” Yên lặng phủ trùm gian phòng cho tới khi một Vị khách khác trong cung Vua Friedrich quay sang Voltaire, và nói: “Chúng tôi có một điều luật tại Prussia, theo điều luật nầy người nào muốn bán một vật chi, trước nhất phải chứng minh rằng vật đó thật sự thuộc về mình. Vậy Ông có thể chứng minh rằng Ông có một chỗ trên Thiên đàng chăng?”
Cái chết trong tháng Tư tại Iraq của ký gỉa Davis Bloom thuộc cơ quan truyền thông NBC là một cú xốc cho nhiều khán gỉa truyền hình Hoa kỳ. Đây là một nhân vật qua bộ phim truyền hình “Today,” hoặc qua Toà Bạch Ốc, thường xuyên có mặt tại phòng khách trong nhà chúng ta. Ông tường thuật các biến cố từ Bosnia, Somalia, Israel, Kuwait, Pakistan, cả đến hai cao ốc ở New York bị triệt hạ. Trong đám táng Bloom, các bạn hữu và cọng sự viên thân nhất của Ông, nói rằng Ông đã mang phiêu lưu, khôi hài và thiện cảm vào truyền hình. Bây giờ, Ông đột ngột biến mất.
Hơn 75 năm qua, Henry Luce muốn tìm một danh từ, vỏn vẹn một chữ, cho một tuần san tin tức, danh từ đó phải mô tả những biến cố đã xảy ra trong ngày. Ông đã chọn chữ “Thời.” Kinh Thánh dạy rằng: “Thời gian trong cuộc đời chúng ta là 70 năm” (Thánh Thi 90:10) . Thời gian là một nhiệm mầu. Chúng ta cảm biết thời gian trôi qua trong năng thức. Chúng ta đo lường thời gian diễn tiến bằng những cơ cụ chỉnh bị tinh vi. Chúng ta đánh dấu thời gian chóng bay, và chúng ta đọc được ký ức mà thời gian để lại phía sau. Song, một điều chúng ta không thể làm, là định nghĩa thời gian.
Kinh Thánh có hằng ngàn điều hứa cho chúng ta để cầu xin và áp dụng trong cuộc đời chúng ta. Tuy nhiên, một số người trong chúng ta sống như Thượng Đế chẳng hứa lời nào. Chúa Jesus phán: “Hỡi những kẻ rồ dại và lòng chậm tin” (Luke 24:25). Chúng ta đọc trong I Corinthians: “Chớ ai tự dối mình. Nếu người nào trong anh em tưởng mình khôn ngoan trong thiên hạ, thì hãy trở nên rồ dại, để mình có thể khôn ngoan.
Trong Mùa Giáng Sinh năm nay một người bạn gởi dến chúng tôi một bài thơ của một Thi sĩ mang tên Rumi. Điều 1ý thú là Rumi một tín đồ Hồi giáo Sufi từ thế kỷ 13, sanh ra và chết trong các miền đất ngày nay goi là Afghanistan và Turkey. (Islamic Sufi là một giáo phái mang nhiều ảnh hưởng và thấm nhuần Cứu thế giáo của Chúa Jesus). Bài thơ nầy đến đúng lúc chúng ta suy tư về ý nghĩa Giáng Sinh trong thế giới hỗn loạn ngày nay. Chúng ta hãy nghe những lời thông sáng của một thi sĩ thời xưa, hầu có thể mở rộng những Cửa Sổ Tình Yêu của chúng ta.
Những người ngồi trên phi cơ và những người ngồi trên băng ghế nhà thờ có rất nhiều điểm giống nhau. Tât cả đều trên một hành trình. Hầu hết giữ tư cách tốt đẹp và lịch sự. Một số ngủ gà ngủ gật, một số khác đăm nhìn ra cửa sổ. Hầu hết, nếu không phải tất cả, thỏa lòng với một kinh nghiệm có thể đoán trước. Đối với nhiều người, dấu hiệu của một chuyến bay tốt đẹp và dấu hiệu của một buổi nhóm thờ phượng tốt đẹp giống nhau. Chúng ta thích nói: “Tốt đẹp.” – “Một chuyến bay tốt đẹp,” hay “Một buổi thờ phượng tốt đẹp.” Chúng ta đi ra cùng một lối chúng ta vào, và chúng ta vui vẻ trở lại kỳ tới.
Xin được hầu chuyện cùng Bạn về ngôi nhà của Bạn. Chúng ta hãy bước qua ngưỡng cửa và thử đi một vòng. Bạn biết, một người sáng suốt thường hay thực hiện một cuộc quan sát trong nhà – kiểm soát mái nhà bị dột, xem các vách bị cong và nền nhà bị nứt? Thử xem các tủ chén trong bếp của Bạn có dầy đủ không; và nhìn qua các quyển sách xếp trên kệ trong thư phòng của Bạn. Chi vậy? Bạn nghĩ rằng thật kỳ cục khi tôi muốn dòm ngó căn nhà của Bạn? Bạn đã nghĩ rằng tôi chỉ viết về các vấn đề thuộc linh? Đúng thế. Xin thứ lỗi, lẽ ra tôi phải nói rõ hơn. Tôi không nói về căn nhà hữu thể của Bạn bằng đá hay tre, gỗ hay tranh, song một căn nhà vô hình của Bạn bằng tư tưởng và chân lý, tín quyết và hy vọng.
Một ngày trong cuộc đời Đấng Christ. Cứ gọi đó là một tấm thảm rối loạn, một tạp ảnh ồn ào, trong đó những sợi chỉ vàng của chiến thắng đan lẩn với những sợi chỉ đen tả tơi của bi kịch. Cứ gọi đó là một tấu khúc tình cảm, một buổi hòa nhạc từ rạngđông- đến-hoàng-hôn của tuyệt điểm. Một phần nhạc phổ vang điệu hân hoan, phần kế tiếp thở than bi lụy. Trên một trang, toàn ban trổi điệu tôn thờ, trang kế tiếp Chúa Jesus độc diễn cô đơn vũ khúc.
heresa Briones là một hiền mẫu dễ thương. Bà cũng có một cú móc tay trái mạnh bạo, Bà đã dùng để đấm một phụ nữ trong một tiệm giặt tự động. Sao Bà phải làm thế? Một số nhóc con trêu chọc Alicia, con gái của Bà. Alicia hói tóc. Đầu gối viêm khớp. Mũi bẹp dí. Xương hông teo xọp. Thính giác nghễnh ngãng. Em có hình dạng của một cụ 70. Nhưng em chỉ mới lên 10. “Mẹ ơi,” Lũ nhóc kêu nhạo, “đến đây xem con quái vật!” Alicia chỉ nặng 22 cân Anh và thấp hơn hầu hết trẻ con lớp vườn trẻ. Em đau khổ vì chứng sớm lão hóa – một bệnh cằn cỗi di thể, chỉ một đứa mắc phải trong số 8 triệu trẻ con. Các nạn nhân lão hóa hy vọng sống được 20 năm. Chỉ có 15 trường hợp về bịnh nầy được biết trên thế giới.