Friday
21
June
2024
(View: 41221)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 41861)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 42038)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com

Sáu Hạng Người Rồ Dại

Tuesday, September 21, 201012:00 AM(View: 10202)

Kinh Thánh có hằng ngàn điều hứa cho chúng ta để cầu xin và áp dụng trong cuộc đời chúng ta. Tuy nhiên, một số người trong chúng ta sống như Thượng Đế chẳng hứa lời nào. Chúa Jesus phán: “Hỡi những kẻ rồ dại và lòng chậm tin” (Luke 24:25). Chúng ta đọc trong I Corinthians: “Chớ ai tự dối mình. Nếu người nào trong anh em tưởng mình khôn ngoan
trong thiên hạ, thì hãy trở nên rồ dại, để mình có thể khôn ngoan. Bởi sự khôn ngoan trong thế gian nầy là rồ dại đối với Thượng Đế. Như Lời Chúa đã chép: “Ngài bắt giữ kẻ khôn
ngoan trong chính mưu xảo của họ. “ Cũng có chép rằng: “Chúa đã biết những ý tưởng của người khôn ngoan, thật là hư ảo” (I Cor. 3:18-20).

Một định nghĩa trong tự điển rằng kẻ rồ dại là “một người thiếu xét đoán.” Một ý nghĩa khác của rồ dại là “một người chuyên làm trò hề hoặc một tên hề.” Trong Kinh Thánh từ ngữ “rồ dại” có một ý nghĩa đạo đức. Nhiều câu nghe như nghịch lý. Chúng ta đọc trong Sách Châm ngôn: “Những kẻ rồ dại coi thường sự thông sáng” (Châm ngôn 1:7), và trong I orinthians: “Hãy trở nên rồ dại” (I Cor. 3:18). Trong câu thứ nhất, kẻ rồ dại là một người vô tâm, thiếu suy nghĩ, không ý thức, một người thiếu hiểu biết lẽ thật. Trong câu thứ hai, kẻ rồ dại là một người đã qui phục Đấng Chriat nên bị thế gian chê cười, bị gọi là rồ dại và nhạo báng. Vậy nên, trong Kinh Thánh, có những kẻ rồ dại kém khôn ngoan, và những kẻ rồ dại thông áng.

KẺ RỒ DẠI VÔ THẦN

Thứ nhất, có những kẻ rồ dại vô thần. Trong Sách Thánh Thi, những lời nầy được lập lại hai lần: “Kẻ rồ dại nói trong lòng rằng: Không có Thượng Đế”(Th. Thi 14:1; và 53 1). Nhưng thật sự, trong ngôn ngữ Hebrew, chữ “rồ dại” nghĩa là “Đối với tôi không có Thượng Đế.” Đây là một người vô thần. Bây giờ, tôi tin rằng, trong bẩm sinh, mọi người đều tin có một Đấng Tối Thượng. Muốn làm một người vô thần hay bất khả tri (nếu không sờ thấy được), Bạn phải khóa kín tâm trí Bạn, những thực hữu của sự sanh, sự sống, sự chết và toàn thể
vũ trụ. Ai có thề nhìn lên các từng trời và đọc tất cả những gì các nhà thiên văn kể cho chúng ta nghe, và thấy tất cả những gì các vệ tinh đã khám phá, mà không tin rằng phải có một
Đấng Tối Thượng phía sau vũ trụ cùng tất cả những dãy Thiên hà.

Lại có những kẻ vô thần thực nghiệm. Nhiều người thật sự không phải vô thần trong niềm tin, song họ là những người vô thần thực nghiệm trong khi họ sống như những người
vô thần. Họ tuyên xưng tin nơi Thượng Đế, nhưng họ sống như không có Thượng Đế. Họ tin Thượng Đế bằng trí não. Họ có thể đi nhà thờ, nhưng họ sống như Thượng Đế không tồn tại.

KẺ RỒ DẠI NHẠO BÁNG

Thứ nhì, có những kẻ rồ dại nhạo báng: “Những kẻ rồ dại coi thường tội lỗi”(Châm ngôn 14:9). Kinh Thánh dạy chúng ta rằng chúng ta đã phạm tội nghịch lại Thượng Đế và sự
thánh khiết của Ngài, nên chúng ta đã vi phạm luật pháp của

Ngài, và chúng ta phải chịu án phạt tử hình: “Bổng lộc của tội lỗi là sự chết” (Rom. 6:23). Hết thảy chúng ta đều phạm tội và đã vi phạm luật pháp của Thượng Đế. Vậy nên hết thảy chúng ta đều mang án phạt tử hình.

Chúng ta sẽ chết phần cơ thể, nhưng tội lỗi luôn luôn gây nên sự chết tâm linh. Về cơ thể, chúng ta còn sống, song đối với Thượng Đế linh hồn chúng ta chết. Vậy nên chúng ta
phải chịu dưới án phạt tử hình – sự chết đời đời, cuộc phán xét phải đến, cách biệt Thượng Đế, hỏa ngục. Chúng ta phải chịu dưới án phạt tử hình đó, và trong định luật đó, mọi người trong chúng ta đều ở trong xà lim tử tội.

KẺ RỒ DẠI VU KHỐNG

Thứ ba, có những kẻ rồ dại vu khống: “Người nào kín đáo thù ghét thì môi miệng giả dối, và người nào nói lời vu khống, là một kẻ rồ dại” (Ch. Ngôn : 10:18). Điều nầy gồm có sự
rỉ tai loan truyền một câu chuyện xấu về những người khác, nói xấu về bản tính của những người khác, phá hoại danh tiếng của họ bằng cách thèo lẻo độc hại. Kinh Thánh dạy rằng
thèo lẻo nói hành là một tội ác. Dù vậy, thậm chí những người tự xưng là tín đồ Cứu thế giáo vẫn thường vi phạm tội lỗi nầy. Dưới mắt Thượng Đế, thèo lẻo nói hành là một tội ác kinh
khiếp, và Ngài phán rằng những con người như thế là kẻ rồ dại.

KẺ RỒ DẠI NGHI NGỜ

Thứ tư, có những kẻ rồ dại nghi ngờ. Sau khi Chúa Jesus Christ chịu chết trên thập giá vì những tội lỗi của chúng ta, và đã sống lại, Ngài hiện đến trước hai môn đồ đang trên
đường đến Emmaus, ngoại thành Jerusalem. Các môn đồ buồn bã. Họ thối chí. Họ vỡ mộng. Họ lầm bầm và than thở. Có một Người theo sau họ, song họ không nhận ra Ngài. Trong khi nói chuyện với họ, Ngài hỏi: “Sao hai người buồn vậy?” (Luke 24:17).

Họ đáp: “Ông có nghe tất cả những điều xảy ra tại Jerusalem suốt tuần qua về Jesus nầy đã làm những việc kỳ diệu? Chúng tôi đã nghĩ rằng Ngài là Đấng Giải cứu. Chúng tôi nghĩ rằng Ngài đã đến để cứu thế gian, nhưng Ngài đã bị giết. Bây giờ, ba ngày đã qua, và chúng tôi có nghe đồn rằng Ngài đã sống lại từ thể chết” (Luke 24:18-24). Chúa Jesus phán:
“Hỡi những kẻ rồ dại” (Luke 24:25) . Ngài giảng giải cho họ những câu Kinh Thánh, từ Moses qua các tiên tri, cả đến Ngài là ai? Sau đó, Ngài trải qua buổi chiều với họ. Khi Ngài ngồi nơi bàn ăn trong nhà họ tại Emmaus, Ngài chúc phước trên bánh và trao cho họ. Tức thì, mắt họ được mở ra, và họ nhận ra Ngài là Chúa Jesus?

Nói cách khác, kẻ rồ dại nghi ngờ là một người có Lời của Thượng Đế trong tay, đọc Lời của Thượng Đế song nghi ngờ những điều hứa của Ngài.

KẺ RỒ DẠI THAM LAM

 Thứ năm, có những kẻ rồ dại tham lam. Chúa Jesus thuật câu chuyện về một người giàu và những kho vựa của anh ta. Anh xây những kho vựa của anh lớn hơn, rồi anh nói rằng anh sẽ về hưu vì anh đã tạo được đầy đủ tiền bạc. Anh nói: “Linh hồn ơi, ngươi đã có khá nhiều của cải tích trử cho nhiều năm; vậy hãy nghỉ ngơi, ăn uống và vui hưởng” (Luke 12:19).

Nhưng Thượng Đế phán: “Hỡi kẻ rồ dại, đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại” (Luke 12:20). Chúa Jesus phán: “Kẻ nào tích trử của cải cho chính mình, mà không giàu với Thượng Đế thì cũng thế” (Luke 12:21).

Bạn thấy chăng, người giàu cố tìm phước hạnh không đúng chỗ – ấy là tiền bạc. Nếu Bạn thử hỏi người nầy: “Tên anh là gì?” có thể anh sẽ trả lời: “Tên tôi là phú hộ.” Hoặc “Tôi là một nhân vật cao trọng.” Hoặc “Tôi là một người hàng xóm tên tuổi.” Hoặc cũng có thể “Tôi là một người danh tiếng.” Nhưng nếu Bạn thử hỏi Thượng Đế: “Thưa Chúa, tên người nầy là chi?” Câu trả lời có thể là: “Rồ dại.” Người giàu từng được gọi bằng tên họ của anh, tên tục của anh, giai cấp của anh, các danh tước của anh, sự giàu có của anh, những nịnh hót của người đời. Nhưng dưới mắt Thượng Đế, tên anh là “Rồ dại.” Ấy là tất cả những gì chúng ta biết về con người giàu đó, rằng anh ta là một nhà giàu rồ dại đã tích trử của cải dưới thế gian, nhưng chẳng có chi trên thiên đàng. Có bao nhiêu người trong chúng ta cùng thuộc hạng người nầy?

KẺ RỒ DẠI ĐƯỢC CỨU

Thứ sáu, còn một loại rồ dại khác, loại nầy được sự sống trường cửu: “Giảng dạy về thập giá là rồ dại đối với những kẻ diệt vong, song đối với chúng ta là những người được
cứu thì đó là quyền phép của Thượng Đế” (I Cor. 1:18). Điều nào thế gian kể như rồ dại thì chúng ta đặt sự cứu độ trường cửu trên đó. Khi Bạn tiếp nhận Chúa Cứu Thế Jesus là Đấng Cứu Độ là Chúa của Bạn, và quay lưng lại đối với những lạc thú, ham muốn nhục dục và vật chất đời nầy, người ta sẽ nghĩ rằng Bạn là một người rồ dại.

Những ai trong chúng ta là những người biết được Đấng Cứu Thế Jesus, đều có Ngài trong lòng chúng ta. Đức Thánh Linh phát sinh tình yêu, niềm vui và sự bình an như một
dòng sông tuôn chảy ào ạt xuyên qua cửa lòng chúng ta, dù cho bất cứ chướng ngại hay hoàn cảnh khó khăn nào. Ồ, thưa vâng, chúng ta có thể vượt qua bao nhiêu đau khổ, và chúng ta đi qua sự chết, nhưng không như những người vô tín. Đối với người Cứu thế giáo, kim nọc của sự chết đã bị hủy diệt. Thay vào đó là bình an và vui thỏa. Dù bất cứ việc gì xảy đến với chúng ta, Đấng Christ ở cùng chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Và rồi chúng ta có tất cả vinh quang phía trước, cỏi vĩnh sinh trường cửu bên Ngài.

Bạn là một trong những kẻ rồ dại theo ma qủi chăng? Hay Bạn muốn làm một người rồ dại vì cớ Đấng Cứu Thế? Bạn phải lựa chọn.
Send comment
Your Name
Your email address
“Nầy, Ngài ngự đến trong những đám mây, mọi con mắt sẽ trông thấy Ngài, thậm chí những kẻ đã đâm Ngài, cùng hết thảy các dân tộc trên đất sẽ kêu khóc vì cớ Ngài. Thật vậy, Amen. Chúa phán: “Ta là Alpha và Omega, nguyên khởi và cuối cùng, là Đấng Toàn Lực hiện có, đã có, và sẽ đến” (Khải thị 1:7-8). Thánh Thi 89:6 cũng nói tiên tri về sự tái lâm của Ngài: “Bởi trên thiên thượng, ai có thể sánh với CHÚA? Ai trong những con trai của các thần có thể giống như CHÚA?” Chúa Jesus sẽ trở lại
Ngài August Winning, vị Tổng thống tiền nhiệm Đông Phổ (East Prussian), cũng là một nhà lãnh đạo công nhân có lương tâm, đã nói rằng: “Tôi đã rảo một vòng rộng lớn để tránh Đấng Christ, song lần hồi tôi đến gần Ngài hơn. Tôi đã thấy người đời ngày càng đắm chìm trong xấu xa, và tôi cũng không thấy một ngoại lệ. Không phải mọi người đều phạm tội hình sự, song mọi người đều có những ý tưởng, những ham muốn và những dục vọng trầm trọng không khác tội giết người.
Cứu Thế Giáo là gì? Ngày nay, một Tín đồ Cứu Thế Giáo chân chính xứng đáng như thế nào? Voltaire (Đại văn hào Pháp) tự xưng là một người vô thần. Vua Friedrich Đại đế Đức quốc có lần hội kiến với Ông, và khi nâng ly, Voltaire ngạo nghễ nói rằng: “Tôi sẽ đổi phương vị của tôi trên Thiên đàng để lấy một đồng tiền Prussian.” Yên lặng phủ trùm gian phòng cho tới khi một Vị khách khác trong cung Vua Friedrich quay sang Voltaire, và nói: “Chúng tôi có một điều luật tại Prussia, theo điều luật nầy người nào muốn bán một vật chi, trước nhất phải chứng minh rằng vật đó thật sự thuộc về mình. Vậy Ông có thể chứng minh rằng Ông có một chỗ trên Thiên đàng chăng?”
Cái chết trong tháng Tư tại Iraq của ký gỉa Davis Bloom thuộc cơ quan truyền thông NBC là một cú xốc cho nhiều khán gỉa truyền hình Hoa kỳ. Đây là một nhân vật qua bộ phim truyền hình “Today,” hoặc qua Toà Bạch Ốc, thường xuyên có mặt tại phòng khách trong nhà chúng ta. Ông tường thuật các biến cố từ Bosnia, Somalia, Israel, Kuwait, Pakistan, cả đến hai cao ốc ở New York bị triệt hạ. Trong đám táng Bloom, các bạn hữu và cọng sự viên thân nhất của Ông, nói rằng Ông đã mang phiêu lưu, khôi hài và thiện cảm vào truyền hình. Bây giờ, Ông đột ngột biến mất.
Hơn 75 năm qua, Henry Luce muốn tìm một danh từ, vỏn vẹn một chữ, cho một tuần san tin tức, danh từ đó phải mô tả những biến cố đã xảy ra trong ngày. Ông đã chọn chữ “Thời.” Kinh Thánh dạy rằng: “Thời gian trong cuộc đời chúng ta là 70 năm” (Thánh Thi 90:10) . Thời gian là một nhiệm mầu. Chúng ta cảm biết thời gian trôi qua trong năng thức. Chúng ta đo lường thời gian diễn tiến bằng những cơ cụ chỉnh bị tinh vi. Chúng ta đánh dấu thời gian chóng bay, và chúng ta đọc được ký ức mà thời gian để lại phía sau. Song, một điều chúng ta không thể làm, là định nghĩa thời gian.
Trong Mùa Giáng Sinh năm nay một người bạn gởi dến chúng tôi một bài thơ của một Thi sĩ mang tên Rumi. Điều 1ý thú là Rumi một tín đồ Hồi giáo Sufi từ thế kỷ 13, sanh ra và chết trong các miền đất ngày nay goi là Afghanistan và Turkey. (Islamic Sufi là một giáo phái mang nhiều ảnh hưởng và thấm nhuần Cứu thế giáo của Chúa Jesus). Bài thơ nầy đến đúng lúc chúng ta suy tư về ý nghĩa Giáng Sinh trong thế giới hỗn loạn ngày nay. Chúng ta hãy nghe những lời thông sáng của một thi sĩ thời xưa, hầu có thể mở rộng những Cửa Sổ Tình Yêu của chúng ta.
Những người ngồi trên phi cơ và những người ngồi trên băng ghế nhà thờ có rất nhiều điểm giống nhau. Tât cả đều trên một hành trình. Hầu hết giữ tư cách tốt đẹp và lịch sự. Một số ngủ gà ngủ gật, một số khác đăm nhìn ra cửa sổ. Hầu hết, nếu không phải tất cả, thỏa lòng với một kinh nghiệm có thể đoán trước. Đối với nhiều người, dấu hiệu của một chuyến bay tốt đẹp và dấu hiệu của một buổi nhóm thờ phượng tốt đẹp giống nhau. Chúng ta thích nói: “Tốt đẹp.” – “Một chuyến bay tốt đẹp,” hay “Một buổi thờ phượng tốt đẹp.” Chúng ta đi ra cùng một lối chúng ta vào, và chúng ta vui vẻ trở lại kỳ tới.
Xin được hầu chuyện cùng Bạn về ngôi nhà của Bạn. Chúng ta hãy bước qua ngưỡng cửa và thử đi một vòng. Bạn biết, một người sáng suốt thường hay thực hiện một cuộc quan sát trong nhà – kiểm soát mái nhà bị dột, xem các vách bị cong và nền nhà bị nứt? Thử xem các tủ chén trong bếp của Bạn có dầy đủ không; và nhìn qua các quyển sách xếp trên kệ trong thư phòng của Bạn. Chi vậy? Bạn nghĩ rằng thật kỳ cục khi tôi muốn dòm ngó căn nhà của Bạn? Bạn đã nghĩ rằng tôi chỉ viết về các vấn đề thuộc linh? Đúng thế. Xin thứ lỗi, lẽ ra tôi phải nói rõ hơn. Tôi không nói về căn nhà hữu thể của Bạn bằng đá hay tre, gỗ hay tranh, song một căn nhà vô hình của Bạn bằng tư tưởng và chân lý, tín quyết và hy vọng.
Một ngày trong cuộc đời Đấng Christ. Cứ gọi đó là một tấm thảm rối loạn, một tạp ảnh ồn ào, trong đó những sợi chỉ vàng của chiến thắng đan lẩn với những sợi chỉ đen tả tơi của bi kịch. Cứ gọi đó là một tấu khúc tình cảm, một buổi hòa nhạc từ rạngđông- đến-hoàng-hôn của tuyệt điểm. Một phần nhạc phổ vang điệu hân hoan, phần kế tiếp thở than bi lụy. Trên một trang, toàn ban trổi điệu tôn thờ, trang kế tiếp Chúa Jesus độc diễn cô đơn vũ khúc.
heresa Briones là một hiền mẫu dễ thương. Bà cũng có một cú móc tay trái mạnh bạo, Bà đã dùng để đấm một phụ nữ trong một tiệm giặt tự động. Sao Bà phải làm thế? Một số nhóc con trêu chọc Alicia, con gái của Bà. Alicia hói tóc. Đầu gối viêm khớp. Mũi bẹp dí. Xương hông teo xọp. Thính giác nghễnh ngãng. Em có hình dạng của một cụ 70. Nhưng em chỉ mới lên 10. “Mẹ ơi,” Lũ nhóc kêu nhạo, “đến đây xem con quái vật!” Alicia chỉ nặng 22 cân Anh và thấp hơn hầu hết trẻ con lớp vườn trẻ. Em đau khổ vì chứng sớm lão hóa – một bệnh cằn cỗi di thể, chỉ một đứa mắc phải trong số 8 triệu trẻ con. Các nạn nhân lão hóa hy vọng sống được 20 năm. Chỉ có 15 trường hợp về bịnh nầy được biết trên thế giới.