Monday
17
June
2024
(View: 41197)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 41839)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 42013)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com

Lễ Thờ Phượng

Wednesday, April 8, 201512:00 AM(View: 41197)
Hội Thánh Phúc Âm Westminster
14381 Magnolia St., Westminster, CA 92683
Email: vuxh2916@gmail.com

Giờ Thờ Phượng
Chủ Nhật 
Lễ Chính 3:00PM-4:30PM (Lưu Ý: Nhóm trên lầu 2)
Học Kinh Thánh 2:00PM - 2:45PM

Thứ Bảy
Cầu Nguyện 8:00AM - 9:00AM
Học Kinh Thánh 2:30PM - 4:00PMSend comment
Your Name
Your email address
(View: 41839)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 42013)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com