Friday
21
June
2024
(View: 41221)
Hội Thánh Phúc Âm - 14381 Magnolia St. Westminster, CA 92683 (NorthWest corner of Magnolia/Hazard). Liên lạc: vuxh2916@gmail.com
(View: 41861)
Kính Chúc Quý Thân Hữu & Giáo Hữu Cùng Toàn Thể Quý Thân Quyến một năm mới tràn đầy Thiên Ân & Thiên Phước ban từ Đấng Cứu Thế Jesus.
(View: 42038)
Cầu Nguyện chương trình tốt nghiệp kinh thánh tại gia Xin liên lạc email: VNFGMissions@yahoo.com

NHẬN THỨC CÁC THẦN LINH TRONG THỜI CUỐI CÙNG

Friday, September 3, 201012:00 AM(View: 5059)
nhan_thuc_cac_than_linh
Sứ đồ John biết trước sự xuất hiện của các thần giả nên đã cảnh giác chúng ta:

“Anh em yêu dấu, chớ tin mọi thần linh, song hãy thử các linh xem có phải đến từ Thượng Đế; bởi nhiều tiên tri giả đã đi vào thế gian. Hãy nhận biết Thần Linh của Thượng Đế nhờ điều nầy: Thần Linh nào xưng nhận Đấng Cứu Thế Jesus đã đến trong thể xác ấy là Thần Linh của Thượng Đế. Và linh nào không xưng nhận Đấng Cứu Thế Jesus đã đến trong thể xác, thì không phải thần linh của Thượng Đế; đó là kẻ chống Đấng Christ mà anh em đã nghe nó đang đến và hiện đã ở trong thế gian”(I John 4:1-3).
 
Động từ “nhận thức” theo chữ Greek (Hi-lạp) “deakrimo” có nghĩa là “qua sự phán đoán”, “phân biệt”, khi một người tín đồ được “ân tứ nhận thức”, có thể phân biệt đâu là thần linh thật khi họ nghe những lời truyền giảng (I Cor. 12:10).
 
Hội thánh của Chúa Cứu Thế luôn luôn chống lại tà thuyết của các dị đạo và các tà giáo khác như phong trào Tân Thế Hệ v.v…, họ không tin Đấng Christ Jesus là Thượng Đế.

Kinh Thánh có rất nhiều lời cảnh cáo về các tiên tri giả nầy, vì chúng cũng là một đe dọa cho giáo thuyết và công tác rao truyền Phúc Âm của Hội thánh đầu tiên. Sứ đồ Paul cũng cảnh cáo các Hội thánh ở Corinth:

“Bởi những người đó là sứ đồ giả, những kẻ rao truyền dối trá, tự cho mình là sứ đồ của Đấng Christ. Chính Satan cũng từng đội lốt thiên sứ của Sự Sáng. Song đó không là đại sự, nếu những kẻ tin theo nó cũng tự cho mình là người hầu việc công chính (của Đấng Christ) thì hậu quả của chúng sẽ tùy theo những việc họ làm” (II Cor.11:13-15).

Ngày nay, hơn bao giờ hết, Hội thánh của Đấng Christ cần có những môn đồ trung tín làm theo Lời của Thượng Đế. Ít ai dám mạnh dạn cáo giác tội lỗi của thế gian. Thậm chí, các Hội thánh cũng chỉ giảng dạy một cách ru ngủ, hay vuốt ve những thị hiếu và ý thích của khán thính giả để lôi kéo họ thành một số đông. Lòng con người trở nên sỏi đá. Họ lấy nhau, ly dị, gian dâm, ngoại tình…, lương tâm họ không bị cắn rứt. Họ quên rằng Thượng Đế không phải là Đấng để cho loài người chế nhạo, để rồi một ngày kia khi trình diện trước Phiên Tòa cuối cùng”, để được phán xét là người công chính hay kẻ gian ác; chừng ấy họ mới biết Đức Chúa Trời là Thượng Đế thật.

Là thân thể của Đấng Christ, chúng ta cần tìm hiểu Lời Kinh Thánh để biết được Chân Lý của Thượng Đế. Chúng ta cần có “ân tứ nhận thức” của Đức Thánh Linh để phân biệt đâu là chánh, đâu là tà. Hãy biết chắc và phân biệt lời của con người (đến từ Thượng Đế), hay xảo ngôn của ma quỷ muốn cám dỗ chúng ta bằng những tư tưởng, những điều hứa hẹn gian trá.

Một ngày không xa, một ngày vĩ đại, Đấng Cứu Thế Jesus sẽ trở lại, mang theo những chiếc vương miện vinh quang để ban cho những ai biết theo đúng con đường Ngài.
Send comment
Your Name
Your email address
“Năng lực của nó sẽ mạnh mẽ, nhưng không phải bởi chính quyền lực của nó: nó sẽ hủy hoại lạ thường, sẽ thịnh vượng và làm điều tư ý, nó sẽ phá hại những kẻ mạnh và các dân thánh” (Daniel 8:24).
Khi Jonah bị một kình ngư nuốt và nằm trong bụng cá ba ngày, Ông đã kêu cầu Thượng Đế và được Chúa giải thóat,
Tám Đại Phúc (The Beatitudes) được chính Đấng Cứu Thế Jesus công bố trong Bài Giảng Trên Núi (Mat. 5:3-10). là 8 Huấn Lệnh đầu tiên của Chúa dành ban cho các Môn đồ khi Ngài khởi đầu Mục vụ Rao truyền Phúc Âm Cứu độ cho nhân thế. Đó là những tảng đá nền móng xây dựng đời sống nhân gian – những chiếc phao an toàn trên đại dương báo hiệu cho ghe thuyền qua lại…
Trong khi thờ phượng, chúng ta đơn sơ đứng trước Thượng Đế với tấm lòng chuẩn bị và sẵn sàng, rồi để Chúa thể hiện công việc Ngài. Và Ngài làm. Ngài lau khô những dòng lệ. Ngài chùi sạch những giọt mồ hôi. Ngài xoa dịu những đường nhăn trên trán. Ngài vuốt ve đôi má chúng ta. Ngài thay đổi sắc diện chúng ta trong khi chúng ta thờ phượng Ngài. Các Nhà Thông thái đi tìm Con Thượng Đế, cũng như Thượng Đế tìm kiếm con cái Ngài.
Trong những cơn bão tố cuộc đời, Thượng Đế ở đâu? Trong tất cả những khổ nạn thế gian, Ngài ở đâu? Tại sao Ngài không ngăn chận tội ác? Kinh Thánh bảo đảm chúng ta rằng Thượng Đế sẽ tiêu diệt tội ác khi Đấng Cứu Thế Jesus trở lại.